เชิญร่วมสร้างอุโบสถ


 

ประชาสัมพันธ์งานวัดประจำปี 2562


 

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ 

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 


ประชาสัมพันธ์

 


 

 

 

 

 

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตร ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

การเดินทางสะดวก วัดอยู่ติดถนนพหลโยธิน

เลยอำเภอวังน้อย 22 กิโลเมตร

วัดอยู่ซ้ายมือ
1111111111111111\]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\111

11111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

              ขอเชิญร่วมทำบุญ

                   สร้างอุโบสถ

             วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

              ต.สนับทึบ อ.วังน้อย

             จ.พระนครศรีอยุธยา

            โทร 089 - 995 7595

           ขอให้พุทธบริษัททุกท่าน

              จงเจริญด้วยปัญญา

                       อายุยืน         

                    ชีวิตมั่นคง

                  หลักการเงินดี

                   ทำมาค้าขาย  

                   เจริญรุ่งเรือง

              เจริญในหน้าที่การงาน

                เป็นที่รักกับทุกคน

                จงอยู่ในศิล ในธรรม

              เป็นคนดีของครอบครัว

             และเป็นคนดีของสังคม

            เลิกละสิ่งอบายมุกข์ทั้งปวง

               ขอให้เจริญ ขอให้เจริญ
              ขอเชิญร่วมทำบุญ

                   สร้างอุโบสถ

             วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

                     ต.สนับทึบ

                       อ.วังน้อย

              จ.พระนครศรีอยุธยา

          พระมหาจันทร์ กัลยาธัมโม  

         เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

           โทร 089 - 995 7595

          ขอให้พุทธบริษัททุกท่าน

        จงเจริญด้วยปัญญา อายุยืน 

 

       หลักการเงินดี ทำมาค้าขายดี

              เจริญในหน้าที่การงาน

                เป็นที่รักกับทุกคน

                จงอยู่ในศิล ในธรรม

              เป็นคนดีของครอบครัว

             และเป็นคนดีของสังคม

            เลิกละสิ่งอบายมุกข์ทั้งปว

               ขอให้เจริญ ขอให้เจริญ             ประธานดำเนินการจัดงาน     

คณะกรรมการวัดและคณะอุบาสิกาชาว

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตกรรมการร่วมงาน 

ท่านกำนันตำบลสนับทึบและผู้ใหญ่บ้านพร้อมกรรมการ

หมู่บ้านชาววัดสหกณ์ธรรมนิมิต

หรือเชิญทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

ได้บุญเหมือนกัน


ติดต่อสอบถาม


                                                                                    โทร 089-9957595.

086-0267085.

099-1825025.


           วีดิโอ งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2558                                    ขอเรียนเขิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ร่วมทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่  22 - 27 มีนาคม ของทุกๆปี

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 089 - 995 - 7595

พระครูโอภาสกัลยาณธรรม(เจ้าอาวาส)


฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

ทอด ณ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากวัดสหกรณธรรมนิมิต ได้ก่อสร้าง

อุโบสถขึ้นเพราะเป็นวัดสร้างใหม่ยังไม่มีอุโบสถ

ทางวัดและคณะกรรมการวัด ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ครูอาจารย์ อบต.พ่อค้าแม่ค้า คณะศิษย์จึงได้บอกบุญมา

ยังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่าน

จงประสบแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงาน

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ ฯ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11

เวลา 08.30 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ศาลาการเปรียญ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

และสามเณร

เวลา 13.09 น.ทำพิธีทอดกฐินสามัคคีพร้อมกัน

เป็นอันเสร็จพิธี


     ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ

ณ. วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

      ด้วยขณะนี้ทางเจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการวัด

ยังขาดทุนทรัพย์ในการสร้างอุโบสถอีกเป็นจำนวนมาก

จึงบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญครั้งด้วยกัน

    ท่านสามารถบริจาค อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กเส้น ไม้แบบ สังกะสี กระเบื้อง สี ประตูหน้าต่างอุโบสถ

จึงได้บอกบุญมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส

พระมหาจันทร์ กัลยาณธัมโม 089 - 9957595

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ถนนพหลโยธิน จาก อ.วังน้อย ถึงวัดระยะทาง 12 กม.

ก่อนเข้าเขตจังหวัดสระบุรี วัดอยู่ห่างถนนใหญ 50 เมตร

ขึ้นทิศเหนือวัดอยู่ซ้ายมือ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ"สมทบทุนสร้างอุโบสถ"

ที่วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ได้ก่อสร้าอุโบสถขึ้นเพราะเป็นวัดสร้างใหม่ยังไม่มีอุโบสถ ทางวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดจึงได้บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญร่วมกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่านจงประสบแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงาน ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ

ประมวลภาพภายในวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ที่ทางวัดได้จัดให้ผู้ใจบุญได้ร่วมในการทำบุญ

(Root) 201323_82820.jpg

(Root) 201323_82854.jpg


(Root) 2010730_81663.jpg


(Root) 2010729_82404.jpg

ด้านหน้าวัด

(Root) 20111210_38294.jpg

(Root) 20111210_38331.jpg

(Root) 20111210_38397.jpg

อุโบสถกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

(Root) 20111210_38564.jpg


ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถ


(Root) 20111210_38564.jpg

(Root) 20111210_38533.jpg

พระพุทธรูป

(Root) 20101031_68927.jpg

(Root) 20101031_68963.jpg

พระพุทธรูปลานปฏิบัติธรรม

(Root) 20101031_69100.jpg

วัตถุมงคล

(Root) 20101031_68996.jpg

พระมหาจันทร์ กัลยาธัมโม (จ้าอาวาส)

(Root) 20101031_69035.jpg

 พระสงฆ์บิณฑบาตร

(Root) 20101031_68859.jpg

แม่ชีรอใส่บาตร

(Root) 20101031_68803.jpg 

(Root) 2010729_82457.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

เพิ่อสมทบทุนมุงหลังคาอุโบสถ ทอด ณ

 วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ตรงกับแรม 11 ค่ำเดือน 11

 เวลา 08.30 น.ตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ศาลาการเปรียญ

เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

เวลา 12.30 น.ทำพิธีทอดกฐินสามัคคีพร้อมกันเป็นอันเสร็จพิธี

 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและทำบุญถวายอาหารและน้ำปานะในงานปฏิบัติธรรมครั้งนี้ "เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ..."

ติดต่อที่พระครูโอภาสกัลยาณธรรม

เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

โทร 089 - 9957595.

เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเจ้าพรหมอยุธยา

101 - 1 - 70598 - 2


 

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน ห่างจาก อ.วังน้อยไปทางสระบุรี 18 กิโล โทร 089 - 9957595

ประมวลภาพต่างๆที่มีประชาชนมาร่วมทำบุญปิดทองไหว้พระ

สร้างอุโบสถกับทางวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


กระเบื้องมุงอุโบสถ
กระเบื้องมุงอโบสถ


 vdio วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา บอกบุญสร้างอุโบสถ

                                                                                                                                      ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

                                          
                                                 
สถานีวิทยุออนไลน์1.ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2559                                           


              สถานีวิทยุออนไลน์2.ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป