วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานทอดกฐินสามัคคีปี 2563 วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน เหนือ อ.วังน้อย 25 กิโลเมตร

เชิญร่วมสร้างอุโบสถ


 

ประชาสัมพันธ์งานวัดประจำปี 2562


 

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ 

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 


ประชาสัมพันธ์

 


 

 

 

 

 

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตร ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

 

การเดินทางสะดวก วัดอยู่ติดถนนพหลโยธิน

เลยอำเภอวังน้อย 22 กิโลเมตร

วัดอยู่ซ้ายมือ
1111111111111111\]\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\111

11111111111111111111111111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111


111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

              ขอเชิญร่วมทำบุญ

                   สร้างอุโบสถ

             วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

              ต.สนับทึบ อ.วังน้อย

             จ.พระนครศรีอยุธยา

            โทร 089 - 995 7595

           ขอให้พุทธบริษัททุกท่าน

              จงเจริญด้วยปัญญา

                       อายุยืน         

                    ชีวิตมั่นคง

                  หลักการเงินดี

                   ทำมาค้าขาย  

                   เจริญรุ่งเรือง

              เจริญในหน้าที่การงาน

                เป็นที่รักกับทุกคน

                จงอยู่ในศิล ในธรรม

              เป็นคนดีของครอบครัว

             และเป็นคนดีของสังคม

            เลิกละสิ่งอบายมุกข์ทั้งปวง

               ขอให้เจริญ ขอให้เจริญ
              ขอเชิญร่วมทำบุญ

                   สร้างอุโบสถ

             วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

                     ต.สนับทึบ

                       อ.วังน้อย

              จ.พระนครศรีอยุธยา

          พระมหาจันทร์ กัลยาธัมโม  

         เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

           โทร 089 - 995 7595

          ขอให้พุทธบริษัททุกท่าน

        จงเจริญด้วยปัญญา อายุยืน 

 

       หลักการเงินดี ทำมาค้าขายดี

              เจริญในหน้าที่การงาน

                เป็นที่รักกับทุกคน

                จงอยู่ในศิล ในธรรม

              เป็นคนดีของครอบครัว

             และเป็นคนดีของสังคม

            เลิกละสิ่งอบายมุกข์ทั้งปว

               ขอให้เจริญ ขอให้เจริญ             ประธานดำเนินการจัดงาน     

คณะกรรมการวัดและคณะอุบาสิกาชาว

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิตกรรมการร่วมงาน 

ท่านกำนันตำบลสนับทึบและผู้ใหญ่บ้านพร้อมกรรมการ

หมู่บ้านชาววัดสหกณ์ธรรมนิมิต

หรือเชิญทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

ได้บุญเหมือนกัน


ติดต่อสอบถาม


                                                                                    โทร 089-9957595.

086-0267085.

099-1825025.


           วีดิโอ งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2558                                    ขอเรียนเขิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ร่วมทำบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรม บวชชีพราหมณ์

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันที่  22 - 27 มีนาคม ของทุกๆปี

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร 089 - 995 - 7595

พระครูโอภาสกัลยาณธรรม(เจ้าอาวาส)


฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿฿

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ

ทอด ณ วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากวัดสหกรณธรรมนิมิต ได้ก่อสร้าง

อุโบสถขึ้นเพราะเป็นวัดสร้างใหม่ยังไม่มีอุโบสถ

ทางวัดและคณะกรรมการวัด ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

ครูอาจารย์ อบต.พ่อค้าแม่ค้า คณะศิษย์จึงได้บอกบุญมา

ยังท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่าน

จงประสบแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงาน

ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญ ฯ

กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 11

เวลา 08.30 น. ตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ศาลาการเปรียญ

เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

และสามเณร

เวลา 13.09 น.ทำพิธีทอดกฐินสามัคคีพร้อมกัน

เป็นอันเสร็จพิธี


     ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ

ณ. วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

 ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

      ด้วยขณะนี้ทางเจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการวัด

ยังขาดทุนทรัพย์ในการสร้างอุโบสถอีกเป็นจำนวนมาก

จึงบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่านได้ร่วมทำบุญครั้งด้วยกัน

    ท่านสามารถบริจาค อิฐ หิน ปูน ทราย เหล็กเส้น ไม้แบบ สังกะสี กระเบื้อง สี ประตูหน้าต่างอุโบสถ

จึงได้บอกบุญมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส

พระมหาจันทร์ กัลยาณธัมโม 089 - 9957595

วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ถนนพหลโยธิน จาก อ.วังน้อย ถึงวัดระยะทาง 12 กม.

ก่อนเข้าเขตจังหวัดสระบุรี วัดอยู่ห่างถนนใหญ 50 เมตร

ขึ้นทิศเหนือวัดอยู่ซ้ายมือ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ"สมทบทุนสร้างอุโบสถ"

ที่วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

เนื่องจากวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ได้ก่อสร้าอุโบสถขึ้นเพราะเป็นวัดสร้างใหม่ยังไม่มีอุโบสถ ทางวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดจึงได้บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญร่วมกัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่านจงประสบแต่ความสุขและความเจริญในหน้าที่การงาน ตลอดกาลเป็นนิตย์เทอญฯ

ประมวลภาพภายในวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ที่ทางวัดได้จัดให้ผู้ใจบุญได้ร่วมในการทำบุญ

(Root) 201323_82820.jpg

(Root) 201323_82854.jpg


(Root) 2010730_81663.jpg


(Root) 2010729_82404.jpg

ด้านหน้าวัด

(Root) 20111210_38294.jpg

(Root) 20111210_38331.jpg

(Root) 20111210_38397.jpg

อุโบสถกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

(Root) 20111210_38564.jpg


ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถ


(Root) 20111210_38564.jpg

(Root) 20111210_38533.jpg

พระพุทธรูป

(Root) 20101031_68927.jpg

(Root) 20101031_68963.jpg

พระพุทธรูปลานปฏิบัติธรรม

(Root) 20101031_69100.jpg

วัตถุมงคล

(Root) 20101031_68996.jpg

พระมหาจันทร์ กัลยาธัมโม (จ้าอาวาส)

(Root) 20101031_69035.jpg

 พระสงฆ์บิณฑบาตร

(Root) 20101031_68859.jpg

แม่ชีรอใส่บาตร

(Root) 20101031_68803.jpg 

(Root) 2010729_82457.jpg

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

เพิ่อสมทบทุนมุงหลังคาอุโบสถ ทอด ณ

 วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ

อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ระหว่างวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ตรงกับแรม 11 ค่ำเดือน 11

 เวลา 08.30 น.ตั้งองค์กฐินสามัคคีที่ศาลาการเปรียญ

เวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร

เวลา 12.30 น.ทำพิธีทอดกฐินสามัคคีพร้อมกันเป็นอันเสร็จพิธี

 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีและทำบุญถวายอาหารและน้ำปานะในงานปฏิบัติธรรมครั้งนี้ "เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ..."

ติดต่อที่พระครูโอภาสกัลยาณธรรม

เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต

โทร 089 - 9957595.

เลขที่บัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเจ้าพรหมอยุธยา

101 - 1 - 70598 - 2


 

333333333333333333333333333333333333333333333333333


วิทยุออนไลน์  สาริกา
 

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ถนนพหลโยธิน ห่างจาก อ.วังน้อยไปทางสระบุรี 18 กิโล โทร 089 - 9957595

ประมวลภาพต่างๆที่มีประชาชนมาร่วมทำบุญปิดทองไหว้พระ

สร้างอุโบสถกับทางวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


กระเบื้องมุงอุโบสถ
กระเบื้องมุงอโบสถ

 vdio วัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา บอกบุญสร้างอุโบสถ

                                                                                                                                      ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดสหกรณ์ธรรมนิมิต ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

                                          
                                                 
3333333333333333333333333333333333333333333333333333333


สถานีวิทยุออนไลน์1.ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2559


                                           


              สถานีวิทยุออนไลน์2.ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป