วัดพูนพิมลราช ถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย

อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงกุฏิสงฆ์และเสนาสนะต่างๆ

วัดพูนพิมลราช ถนนบ้านกล้วย - ไทรน้อย หมู่ที่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

ภายในเดือน มีนาคม 2555 ทางวัดพูนพิมลราชจะทำการวางศิลาฤกษ์อุโบสถขึ้นในเดือนมีนาคม 2555 จึงบอกบุญมายังสาธุชนทุกท่าน

และจะบอกวันเวลาที่แน่ให้ท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง

ด้วยบัดนี้ วัดสร้างใหม่ได้รับจดทะเบียนตั้งเป็นวัดแล้วดดยมีชื่อว่า "วัดพูนพิมลราช"ซึ่งมีสิทธิ์และศักดิ์เท่าวัดราษฏร์ทั่ราชอาณาจักร แต่เสนาสนะต่างๆของวัดยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีหลายจุดที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เป็นเสนาสนะเป็นระเบียบสวยงามถูกต้องตามแบบสมัยนิยม การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะต้องใช้เงินเป็นจำนวนมาก ในเบื้องต้นนี้ทางวัดขอเชิญชวนท่านสาธุชนคนใจบุญทุกท่านร่วมกันเป็นเจ้าภาพปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวัดด้วยการหาปัจจัยในรูปแบบผ้าป่าสามัคคีหลายๆสายเพื่อรวบรวมปัจจัยมาทำนุบำรุงและก่อสร้างเสนาสนะต่างๆภายในวัดให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 ที่สุดนี้ขออำนาจกุสลผลบุญและคุณพระศรีรัตนตรัยได้ช่วยดลบันดาล อภิบาลคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกท่านที่ได้ช่วยในงานครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ.

 

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต 2559                                 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป