วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานวัดประจำปี 2563

วัดหนองขุม ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

(Root) 2013112_49921.jpg
(Root) 2013112_49961.jpg

อุโบสถวัดหนองขุม ต.หนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
อุโบสถได้ประมาณ 70%

(Root) 2013112_49775.jpg

(Root) 2013112_49876.jpg

หลวงพ่ออ้นพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์


ประวัติหลวงพ่ออ้น 400 ปีฉบับย่อ

หลวงพ่ออ้น นามนี้เป็นคำเรียกขาน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เนื้อองค์พระ

ทำด้วยหินศิลาแลง ในลักษณะรูปองค์พระเป็นปางสมาธิหรือปางตรัสรู้

ที่อยู่คู่วัดหนองชุมมานาน

เดิมทีหลวงพ่ออ้นนั้นได้ประดิษฐานที่วัดดอนล่าง(ซึ่งปัจจุบันก็อยู่แถวหลังวัดบ้านลวด ตอนนี้เป็นสระน้ำขนาดใหญ่ไปแล้ว)ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

เป็นวัดเก่าแก่มากมีโบราณวัตถุมากมาย สันนิษฐานว่าน่าจะร้างพร้อมกับ

วิหารเก่าแก่ในวัดบ้านกรวดและหลวงพ่อใหญ่วัดบ้านลวด ในปัจจุบันและ

หลวงพ่อดำ วัดลาดสิงห์น่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ตอนกลางหรือตอนปลายไม่เป็นที่แน่ชัด เนื่องจากดอนวัดต่างไม่มีพระอยู่จำพรรษาจะสร้างพระอยู่ตั้งแต่สมัยอยุธยาอย่างไร ไม่ปรากฎซี่งทรุดโทรมผุพังลงไปจนปัจจุบันไม่มีวัดด่างวัดนี้ชื่อด่าง จึงเรียกวัดด่าง และสถานที่ตั้งของวัดเป็นดอน จึงเรียกว่าดอนวัดด่าง ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของผู้คนแล้วเรียกสถานที่นั้นวา บ้านดอนวัดล่าง

ครั้นเมื่อพระแปลก โสณโณ ย้ายจากวัดลาดสิงห์ เพื่อมาสร้างวัดหนองขุมใหม่ แต่ไม่มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา จึงได้เดินทางไปที่บ้านดอนวัดด่างเห็นสภาพของวัดทรุดโทรม องค์หลวงพ่ออ้นถูกปล่อยวางทิ้งไว้มีหญ้าขึ้นปกคลุมรกครึ้มฝุ่น จึงได้ทำพิธีอธิษฐานอันเชิญหลวงพ่ออ้นให้มาประดิษฐานอยู่ที่วัดหนองขุม เพื่อที่พระสงฆ์และญาติโยมชาวบ้านจะได้มีองค์พระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชา


(Root) 201225_77191.jpg


วิหารหลวงพ่ออ้น


(Root) 201225_77145.jpg

 

หลวงพ่ออ้น

(Root) 201225_76984.jpg

(Root) 201225_77029.jpg

อุโบสถสร้างใหม่

(Root) 201225_77067.jpg

แผนที่ทางเข้าวัดการเดินทางสะดวก

(Root) 201225_77104.jpg

 

(Root) 2013112_49486.jpg

 

ภายในอุโบสถที่กำลังทำอยู่ในขณะนี้


(Root) 2013112_49438.jpg

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพซุ้มหน้าต่างอุโบสถ

และภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถ

พระอาจารย์สุจินต์ สุจิณฺโณ เจ้าอาวาส โทร 087 - 1541456.

 

(Root) 201225_77255.jpg

 

 

 

.....................................................................ประมวลภาพถาวรวัตถุและสิ่งก่อสร้างที่หลวงพ่อได้ทำการบอกบุญให้สาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญที่ผ่านมาทางคณะกรรมการวัดและหลวงพ่อได้ดำเนินการก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ที่บอกบุญไว้ทุกประการแต่ก็ยังขาดปัจจัยในการดำเนินการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมากจึงได้จัดงานและบอกบุญมาอีกเพื่อจะได้ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเพื่อจะได้ประกอบศาสนกิจของสงฆ์และของญาติโยมสืบต่อไป.

ถ่ายเมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556

 

(Root) 2013112_49486.jpg

(Root) 2013112_49520.jpg

(Root) 2013112_49683.jpg

(Root) 2013112_49718.jpg

(Root) 2013112_49998.jpg

(Root) 2013112_49998.jpg

(Root) 2013112_49998.jpg

(Root) 2013112_49998.jpg

(Root) 2013112_49961.jpg

 

 

 ประชาสัมพันธ์งานผุกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559 

 ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป


                                   วิทยุออนไลน์ สาริกา