(Root) 2012527_76491.jpg


วัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วัดบ้านถ้ำเป็นวัดโบราณเก่าแก่มาหลายชั่วอายุคนบริเวณวัดเป็นลานกว้าง   

 ด้านหลังจรดเขา ด้าด้านจรดแม่น้ำกลอง มีชายหาด

สวยงามอยู่หน้าวัดภูเขาที่ตั้วถ้ำสูงราวๆ 200 เมตร

ภูเขาลุกนี้เป็นเทือกเดียวติดต่อกันหลายยอดเป็นพืด

ไปทางทิสตะวันตกเยงเหนือสุดปลายเขาที่เขาแหลม

และเขาตกถ้ำมังกรทอง

 วัดบ้านถ้ำนี้มีประวัติเล่าต่อๆกันมาว่าสร้างในสมัย

ยุคสุโขทัย ตามประวัติเล่าว่า มีเศรษฐีคนหนึ่งร่ำรวย

มากได้มาเห็นถ้ำที่บ้านถ้ำนี้ใหญ่โตสวยงามน่าอาศัย

 มีปล่องสว่างดีมีลมพัดถ่ายเทอากาศเข้าออกอยู่เสมอ

 จึงนิมนต์หลวงพ่อทองผู้เป็นปฐมเจ้าอาวาส เป็นผู้มี

ชื่อเสียงดด่งดังทางด้านพุทธาคมให้มาอยู่จำพรรษา

ในถ้ำนี้หลวงพ่อทองได้เลี้ยงนกสาริกาตัวหนึ่ง หัดพูด

พาคนได้ แม้กระทั่งทุกวันนี้ก้ยังมีนกสาริกาอาศัยอยู่

ได้จัดสร้างพระพุทธรูปไว้ในถ้ำแบบพระพุทธชินราช

ปูชนียวัตถุและสถานที่ควรเที่ยวชม  

              อุโบสถหลังเก่าในอุโบสถหลังเก่ามีพระพุทธ

รูปปางสมาะพร้อมด้วยพระโมคคัลลาน์ พระสารีบุตร

 ซี่งทำด้วยหินทราย ลงรักปิดทองเป็นของเก่ามีมาแต่เดิม

              อุโบสถหลังใหม่ ซึ่งมีพระพุทธชินราชจำลอง

ทำพิหล่อที่วัดชีปะขาวหายจังหวัดพิษณุโลก

ถ้ำคูหามังกรสวรรค์ หรือถ้ำนางบัวคลี่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์

"หลวงพ่อใหญ่ชินราช" ชาวบ้านทั่วไปนับถือมาก

มีถ้ำสวยงามให้ชมมากมายหลายถ้ำด้วยกัน

1.ถ้ำม่านวิจิตร 2.ถ้ำขุนแผน 3.ถ้ำดอกจอก

 4.อุทยานถ้ำดุสิต 5.ถ้ำหมื่นหาญ 6.ถ้ำนางนวล

 7.ถ้ำนางนอน เมื่อท่านขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วมอง

ลงมาด้านล่างท่านจะเห็นทิวทัศน์สวยงามมากมีภูเขา

ทิวเขาสลับซับว้อนชูยอดสลอนมีต้นไม้นานาพันธุ์ยืน

ต้นแข่งกับความสูงของยอดเขา นับเป็นทัศนียภาพที่

งดงามสุดจะหาคำใดเอ่ยให้เหมาะสมได้ มนต์ธรรมชาติ

แห่งทิวเขาบ้านถ้ำดินแดนแห่งเมืองลับแลนครแลลับจะ

ประทับใจท่านไปอีกนานแสนนาน ไม่แน่ว่าท่านผู้ใดผู้หนึ่ง

ที่ไปเท่ยว ร ทิวเขาบ้านถ้ำบังเญหลงเข้าไปสู่เมืองลับแล

ได้รับความเพลิดเพลินอย่างไรละก็ อย่าลืมกลับมาบอก

เล่าให้ฟังบ้างนะ

นอกจากนี้ทางวัดยังมีวัตถุมงคลให้ท่านได้บูชาเป็นสิริ

มงคลกับท่านและครอบครัวพร้อมทั้งภาพธรรมชาติสอง

ข้างทางมาให้ท่านได้ชมอีกด้วย

(Root) 201225_71287.jpg

(Root) 2012527_74617.jpg

(Root) 2012527_74681.jpg

แม่นางบัวคลี

(Root) 2012527_76446.jpg

 


นอกจากทุกท่านจะมาชมความงามในจังหวัดกาญจนบุรี

แล้วอย่าลืมมาวัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

ที่วัดบ้านถ้ำมีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ "สมเด็จหลวงพ่อใหญ่ชินราช"ประดิษฐานในถ้ำ ณ วัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และยังมีถ้ำประมาณ 8 ถ้ำด้วยกัน ที่น่าประทับใจอีกอย่างหนึ่งวัดบ้านถ้ำยังเป็นส่วนหนึ่งของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน"ตำนานการเกิดกุมารทองลูกแม่บัวคลี่"

 แต่ละถ้ำมีความงามแตกต่างกันไป และยังมีวัตถุมงคลให้ท่านได้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านและครอบครัว ธรรมชาติสองข้างทางไปวัดบ้านถ้ำสววงามเป็นที่น่าประทับใจเมื่อมีโอกาสอย่าลืมไปทำบุญที่วัดบ้านถ้ำกันให้ได้นะครับที่ผมแนะนำให้ท่านทั้งหลายมาวัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วงจ.กาญจนบุรี โทร 081 - 9818826

1.ทุกท่านจะได้มีโอกาสมาชมความงามสองข้างทางเมื่อเดินทางมาทำบุญที่วัดนี้

2.วัดนี้เป็นส่วนหนึ่งทางวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน

3.ทำบุญกับทางวัด ร่วมปฏิสังขรถาวรวัตถุกับทางวัดเช่นกระเบื้อง เห็กเส้น อิฐ หิน ปูนอีกมากขณะนี้ทางวัดกำลังซ่อมและทาสีอุโบสถและสร้างต่อเติมอาคารต่างๆที่ยังสร้างให้เสร็จเพื่อให้มั่นคงแข็งแรงใช้งานได้ต่อไป

เจ้าอาวาสและคณะกรรมการวัดจึงได้บอกบุญมาในครั้งนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงคุ้มครองปกปักรักษาให้ผู้ใจบุญทุกท่านจงมีความสุขกายสุขใจไม่เจ็บไม่จน ขอให้ทุกท่านเป็นคนดีของสังคมคิดสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ดีไม่ขัดกับบ้านเมืองขอให้ทุกท่านสำเร็จสมดั่งในอธิษฐานทุกประการเทอญ
ประชาสัมพันธ์งานปิดทอง ฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ปี  2559                                           


ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป

                             

                               


ขอเชิญชมความงามธรรมชาติถ้ำสวยงามและไหว้พระพุทธรูปสำคัญได้ที่วัดบ้านถ้ำ ต.เขาน้อย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 081 - 9818826 การเดินทางสะดวก