(Root) 2013128_23680.jpg

(Root) 2013128_23184.jpg

(Root) 2013128_22526.jpg

(Root) 2013128_22526.jpg

(Root) 2013128_23184.jpg

(Root) 2013128_22526.jpg

(Root) 2013128_23184.jpg

(Root) 2013128_23184.jpg

 
   

(Root) 2013128_23032.jpg

(Root) 2013128_22958.jpg

อุโบสถวัดท่าแซ

(Root) 2013128_23527.jpg

(Root) 2013128_23734.jpg

(Root) 2013128_23527.jpg

(Root) 2013128_23488.jpg

(Root) 2013128_23488.jpg

(Root) 2013128_23488.jpg

(Root) 2013128_23488.jpg

(Root) 2013128_23440.jpg

พระประธานประจำอุโบสถ

(Root) 2013128_23285.jpg

(Root) 2013128_22894.jpg


มณฑปอดีตเจ้าอาวาส

(Root) 2013128_23327.jpg

(Root) 2013128_23327.jpg(Root) 2013128_23327.jpg(Root) 2013128_23327.jpg

 

(Root) 2013128_23378.jpg

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน

(Root) 2013128_22620.jpg

 

 

(Root) 2013128_22894.jpg

(Root) 2013128_22563.jpg

(Root) 2013128_22450.jpg

(Root) 2013128_22713.jpg

(Root) 2013128_23571.jpg

(Root) 2013128_23615.jpg

(Root) 2013128_22809.jpg

(Root) 2013128_23128.jpg

(Root) 2013128_22526.jpg

(Root) 2013128_23184.jpg


ขอเชิญเที่ยวงานผูกพัทธสีมาปิดมองฝังลูกนิมิต วัดท่าแซ ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา งานเริ่มวันที่ 1 - 15 เมษายน 2556 การเดินทางสะดวกสอบถามจองมีดตัดหวายลูกนิมิต โทร 081 - 8963393 .