(Root) 2013130_58036.jpg

(Root) 2013130_58036.jpg

(Root) 2013130_58108.jpg

(Root) 2013130_58207.jpg

(Root) 2013130_58108.jpg

(Root) 2013130_58207.jpg

 

งานมหาชนร่วมบุญมหากุศล

งานผูกพัทธสีมา ปิดทอง ยกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิต

หลวงพ่อวจี ธมฺมสวโร วัดธัมมัง 155 หมู่ที่ 5 ต.บ้านควน

อ.หลังสวน จ.ชุมพร

งานเริ่มวันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2556

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.49 น. ฉลองอุโบสถ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.49 น.

 ทำพิธีพุทธาภิเษก วัตถุมงคล 108 คาถา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เวลา09.39 น. เปิดงานผูกพัทธสีมา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.39 น. ยกช่อฟ้า

วันที่ 14 กรกฎาคม 2556 เวลา15.29 น. ตัดหวายลูกนิมิต กล่าวคำถวายเสนาสนะเพื่อสงฆ์ว่าประเสริฐ

จองลูกนิมิต มีดตัดหวายลูกนิมิต ช่อฟ้า

จัดโดย พระอธิการกุศล เตชธมฺโม เจ้าอาวาส

และคณะกรรมการวัด

มหรสพชมฟรีตลอดงาน

ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 077-520646.

089 - 5907898. 080 - 8833974.

สำนักงานเจ้าอาวาส

หมายเลขบัญชี 314-1-1-0953-2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) สาขาหลังสวน

ชื่อบัญชี วัดธัมมัง

จองเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่วันนี้

การเดินทางสะดวก

 

 

 (Root) 2013130_59745.jpg

(Root) 2013130_59702.jpg

(Root) 2013130_59668.jpg

(Root) 2013130_59605.jpg


(Root) 2013130_59745.jpg

(Root) 2013130_59785.jpg

(Root) 2013130_59124.jpg

(Root) 2013130_58795.jpg

(Root) 2013130_58207.jpg
   
 

(Root) 2013130_59845.jpg

(Root) 2013130_59180.jpg

(Root) 2013130_59496.jpg

(Root) 2013130_59079.jpg

(Root) 2013130_59036.jpg

(Root) 2013130_59569.jpg(Root) 2013130_59569.jpg

(Root) 2013130_56220.jpg

(Root) 2013130_58254.jpg

(Root) 2013130_58743.jpg

(Root) 2013130_58207.jpg


(Root) 2013130_59845.jpg

(Root) 2013130_56038.jpg

(Root) 2013130_56183.jpg

(Root) 2013130_59533.jpg

(Root) 2013130_58164.jpg

(Root) 2013130_56447.jpg

(Root) 2013130_56543.jpg

(Root) 2013130_58207.jpg

(Root) 2013130_59845.jpg

มหาชนร่วมบุญมหากุศล งานผูกพัทธสีมา ปิดทองยกช่อฟ้า ตัดลูกนิมิต วัดธัมมัง หมู่ที่ 5 ต.บ้านควร อ.หลังสวน จ.ชุมพร งานเริ่มวันที่ 5 - 14 กรกฎาคม 2556 มีมหรสพชมฟรีตลอดงาน การเดินทางสะดวก จองมีดตัดหวายลูกนิมิต โทร 089- 5907898. 080 - 8833974.