(Root) 2013621_29841.jpg


(Root) 2013621_29775.jpg

(Root) 2013621_29775.jpg

(Root) 2013621_29775.jpg

(Root) 2013621_29841.jpg

(Root) 2013621_30238.jpg

(Root) 2013621_29841.jpg

(Root) 2013621_29609.jpg

(Root) 2013621_29700.jpg

(Root) 2013621_29577.jpg(Root) 2013621_29841.jpg

(Root) 2013621_29841.jpg

(Root) 2013621_29671.jpg

(Root) 2013621_30187.jpg
(Root) 2013621_29841.jpg

(Root) 2013621_30151.jpg

(Root) 2013621_29841.jpg (Root) 2013621_29543.jpg
(Root) 2013621_29841.jpg

สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวบริเวณใกล้เคียง

วัดไตรมิตรวราราม ต.แหลมฟ้าผ่า

อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

วัดไตรมิตรวรารามตั้งอยู่ติดแม่น้ำใหญ่

ไหลลงสู่ทะเล ภาพสวยงามมาก

มีเรือสินค้าเดินทะเลมาจอดทอดสมอ อยู่บริเวณหน้าวัด

และยังมีลมพัดเย็นดีมาก มีท่าเรือสำหรับผู้ที่สนใจเชิญ

 นั่งเรือชมวิวสองริมแม่น้ำ

และผู้ที่จะนำอัฐิมาลอยอังคารก็สามารถนั่งเรือไป

ลอยอังคารได้มีเรือหลายขนาดไว้บริการ

 อีกด้านหนึ่งของวัดติดกับถนนใหญ่

และอยู่ห่าง*พระสมุทรเจดีย์*ประมาณ 500-800 เมตร.

การเดินทางสะดวก และเชิญทำบุญ

ปิดทองฝังลูกนิมิตได้ใน

วันที่ 29 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2557

(Root) 2013621_29841.jpg

ประมวลภาพ รอบบริเวณวัดไตรมิตรวราราม

(Root) 2013621_29735.jpg

(Root) 2013621_29841.jpg

(Root) 2013621_29641.jpg

(Root) 2013621_29414.jpg

(Root) 2013621_29874.jpg

(Root) 2013621_29943.jpg

(Root) 2013621_30082.jpg

(Root) 2013621_30120.jpg

(Root) 2013621_29775.jpg

ข้อความ(Root) 2013621_29775.jpg(Root) 2013621_29775.jpg(Root) 2013621_29775.jpg

(Root) 2013621_29775.jpg

 

ข้อความ(Root) 2013621_29813.jpg(Root) 2013621_29813.jpg(Root) 2013621_29813.jpg(Root) 2013621_29813.jpg(Root) 2013621_29813.jpg(Root) 2013621_29813.jpg