ขอเชิญเที่ยวชมและนมัสการ

                     พระบรมธาตุ

      วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

        (ใกล้สี่แยกสะพานสร้างใหม่ 300 เมตร)

                     พระบรมธาตุ

               - พระวิหารเก้าห้องที่

          พระมหาธรรมราชาลิไทสร้างถวาย

    ภายในมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์น้ำมีขึ้นมาโดยไม่         

ต้องเติมน้ำอายุ 700 ปี

- พระอุโบสถพระเจ้าอู่ทอง สร้างถวายอายุ 700 ปี

- ศาลา 100 ปี รัชกาลที่ 5 สร้างขณะเสด็จประพาสต้น

พศ.2444.2449

- หลวงพ่อเพชรจำลอง

* กราบนมัสการพระบรมธาตุเกศาตุ ของพระพุทธเจ้า

อายุ 1.800 ปี

*บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ

 โทรศัพท์ 056 - 426416. 089 - 9068103

การเดินทางสะดวกสบาย

ขอให้ทุกท่าน จงอยู่เย็นเป็นสุข มีจิตใจงดงาม

ขอให้คุณพระคุ้มครอง ประพฤติดี ปฏิบัติดี เจริญทุกเมื่อ สาธุ

         

                  ประวัติย่อ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

 วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าสร้างตั้งแต่สมัย โบราณ ประวัติเล่ากันว่า สร้างสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช โดยพระอรหันต์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ(เกตุธาตุ) มาบรรจุลงในพระปรางค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชวินิจฉัย ของ

"พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯรัชกาลที่ 5

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าและกรมพระยาดำรงราชานุถาพทรงมีพระราชวินิจฉัยสอดคล้องกันว่า พระเจดีย์องค์นี้ สร้างมาก่อนสมัยขอมรุ่งเรือง แปลกกว่าที่อื่น จำหลักจากหินทั้งองค์" และเป็นที่เลื่อมใสยิ่งนัก ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯรัชกาลที่ 4 ขณะทรงผนวชได้มากราบนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ ทรงเชื่อว่า "เป็นพระบรมธาตุฯที่ศักดิ์สิทธิ ที่ปรารถนาแล้วสำเร็จ"

1.นอกจากนั้น วัดพระบรมธาตุฯได้ทำการทำนุบำรุง จากพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ เช่นพระจามเทวี ได้บูรณะพระเจดีย์ โดยสร้างพระพุทธรูปนาคปรก ไว้ที่ซุ้มพระเจดีย์ทั้งสี่ทิศ และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

2.พระมหาธรรมลิไท แห่งกรุงสุโขทัย สร้างพระวิหาร 9 ห้อง ครอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์และสร้างหลวงพ่อเพชรถวาย

3.พระบรมราชาที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)ทรงบูรระพระอุโบสถ์ ประมาณพ.ศ. 1967 - 1969

4.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสต้น พ.ศ. 2444 - 2449 สร้างพลับพลาที่ประทับไว้พร้อมธรรมาสน์ เตียง และอื่นๆ

5.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อม สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จนมัสการพระบรมธาตุฯ พ.ศ 2498   

6.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯเสด็จนมัสการ พระบรมธาตุ พศ 2520

7.สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯเสด็จนมัสการ

พระบรมธาตุ 2535

8.เจ้าชายญี่ปุ่น อากิ ชิโน เสด็จมานมัสการ

 พระบรมธาตุ 2535

9.สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯเสด็จนมัสการ พศ 2545

นอกนั้น ยังเป็นที่ศึกษาและเป็นที่เลื่อมใส ของพระมหาเถราจารย์ในอดีต เช่น

*สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรมรัสี วัดระฆังโฆสิตาราม เป็นสามเณร ได้มาศึกากับหลวงพ่อคำ ในปี พศ 2345 - 2347 และเป็นตำนาน ของคำว่า"จระเข้ขวางคลอง"

*หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ หลวงพ่อโม วัดหมาเน่า หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน หลวงปู่ศุก วัดปากคลองมะขามเฒ่า  หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพฯ หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เป็นต้น

***เหตุที่วัดพระบรมธาตุ เป็นวัดเก่าโบราณ มายาวนานประมาณ 1.500 ปี ขาดการบูรณะ ทำให้ชำรุดทรุดโทรมลง ทางวัดพระบรมธาตุฯจึงมีโครงการที่จะสร้างและบูรณะปรับปรุง เสนาสนะ เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่ออนุรักษ์มรดกของชาติ ให้คงอยู่สืบไป

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบูรณะ ตามรายการ คือ

1.บูรณะพลับพลา รัชกาลที่ 5 ชั้นบน(10.000.000 บาท)สิบล้านบาท

ชั้นล่าง(10.000.000 บาท)สิบล้านบาท

2.มณฑป พระบรมรูป รัชกาลที่ 5 พร้อมพระรูป และ ปรับปรุงภูมิทัศน์

 (3.000.000 บาท สามล้านบาท        

3.ห้องสมุดพระเทพรัตนราชสุดาฯ (1.500.000 บาท)หนึ่งล้านห้าแสนบาท

4.สร้างพระราชาอนุสาวรีย์ ของกษัตริย์ ทุกพระองค์ ที่ถวายความอุปถัมถ์

(องค์ละ 500.000 บาท) 

5.วิหารพระนอน มีความยาว 19 เมตร สร้างแทนพระนอนที่ถูกทำลาย เมือ พ.ศ. 2493

(9.000.000 บาท) เก้าล้านบาท

6.สร้าศาลาจัตุรมุข กลางสระน้ำ(1.500.000 บาท) หนึ่งล้านห้าแสนบาท

และปรับปรุงสระน้ำ(500.000 บาท)ห้าแสนบาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดพระบรมธาตุ 056 - 426416

หริอติดต่อโดยตรง 081 - 3646015     

         วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท

เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณนับพันปี ก่อนสมัยขอมโดยเฉพาะ พระบรมธาตุเจดีย์ 

 *พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 . 

*พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

 *และกรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีพระราชวินิจฉัยสอดคล้องกันว่าสร้างก่อนสมัยขอม ฝีมือช่างอินเดีย แปลกกว่าพระเจดีย์องค์อื่น เพราะจำหลักจากหินทั้งองค์เป็นพระเจดีย์ที่บรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า 7 สี  

     นอกจากนั้น ยังมี 

-         พระวิหารเก้าห้องที่พระมหาธรรมราชาลิไทสร้างถวาย ภายในมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ อายุ 700 กว่าปี 

-          พระอุโบสถ พระเจ้าอู่ทอง สร้างถวาย อายุ 700 กว่าปี 

-         ศาลา 100 ปีรัชกาลที่ 5 สร้างขณะเสด็จประพาสต้น พศ.2444.2449 

-         หลวงพ่อเพชรจำลอง(องค์เดิมพระมหาธรรมราชาลิไท สร้างไถ่เมืองชัยนาท คืนจากพระเจ้าอู่ทอง ขณะนี้กรมศิลปากร นำไปเก็บรักษาไว้)หน้าตักกว้าง 69   จะมีการเททองวันที่ 25 กรกฎาคม 2553 เวลา 15.19 น. 

* ขอเชิญชวน ท่านสาธุชน กราบนมัสการพระบรมธาตุเกศา ของพระพุทธเจ้า ศักดิ์สิทธิ์

อายุ 1.800 กว่าปี 

* บ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติ 

* ร่วมเททองหลวงพ่อเพชรจำลอง 

* ร่วมบูรณะศาลา ร.5 ถวายพระพุทธเจ้าหลวง เนื่องในโอกาสแห่งการสวรรคต ครบ 100 ปี 

เชิญมาร่วมทำบุญกันได้ที่วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท(ใกล้สี่แยกสะพานใหม่ 300 เมตร) 

โทรศัพท์ 056 426416.   


 

 

******************************

(Root) 201073_86336.jpg

***พระบรมธาตุเจดีย์ 1.800 ปี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 

และกรมพระยาดำรง มีราชวินิจฉัยว่าสร้างก่อนสมัยขอม 

ฝีมือช่างอินเดีย แปลกกว่าพระเจดีย์องค์อื่น จำหลักจากหินทั้งองค์

บรรจุพระเกศธาตุ 7 สี ของพระพุทธเจ้า

 ***ภาพจริงส่วนบน หลวงพ่อเพชร จำลอง

 ************************************************** 

(Root) 201073_86270.jpg


พระบรมธาตุเจดีย์ 1.800 ปี 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 

และกรมพระยาดำรง มีราชวินิจฉัยว่าสร้างก่อนสมัยขอม 

ฝีมือช่างอินเดีย แปลกกว่าพระเจดีย์องค์อื่น จำหลักจากหินทั้งองค์

บรรจุพระเกศธาตุ 7 สี ของพระพุทธเจ้า

 

 *************************************************************

ขอเชิญสร้างศาลา

(Root) 20101113_68355.jpg

ป้ายไหว้พระธาตุ

(Root) 20101113_68445.jpg

(Root) 201087_73806.jpg(Root) 201087_73806.jpg

โทรศัพท์หมายเลข 089 - 9068103 ยกเลิก

อาคารจำลอง

(Root) 20101113_67295.jpg

 ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างและทำนุบำรุงถาวรวัตถุ

ภายในวัดอีกจำนวนมากได้ที่

โทรศัพท์ 056 - 426416.  


(Root) 2012922_75498.jpg(Root) 2012922_75498.jpg

(Root) 2012922_75585.jpg

(Root) 2012922_75397.jpg

 

(Root) 2012922_76216.jpg

(Root) 2012922_76014.jpg

(Root) 2012922_76483.jpg

(Root) 2012922_76539.jpg

(Root) 2012922_76594.jpg

(Root) 2012922_74343.jpg

(Root) 2012922_74446.jpg

(Root) 2012922_74504.jpg

(Root) 2012922_74565.jpg

(Root) 2012922_74620.jpg

 

(Root) 2012922_75001.jpg(Root) 2012922_75001.jpg

(Root) 2012922_74715.jpg(Root) 2012922_74715.jpg

(Root) 2012922_74677.jpg(Root) 2012922_74677.jpg

(Root) 2012922_74937.jpg(Root) 2012922_74937.jpg

(Root) 2012922_75351.jpg(Root) 2012922_75351.jpg(Root) 2012922_75351.jpg

(Root) 2012922_74896.jpg(Root) 2012922_74896.jpg(Root) 2012922_74896.jpg

(Root) 2012922_75146.jpg(Root) 2012922_75146.jpg(Root) 2012922_75146.jpg 

(Root) 2012922_74759.jpg(Root) 2012922_74759.jpg(Root) 2012922_74759.jpg

(Root) 2012922_75081.jpg(Root) 2012922_75081.jpg(Root) 2012922_75081.jpg

(Root) 2012922_75319.jpg(Root) 2012922_75319.jpg(Root) 2012922_75319.jpg(Root) 2012922_75319.jpg(Root) 2012922_75319.jpg

(Root) 2012922_74854.jpg(Root) 2012922_74854.jpg(Root) 2012922_74854.jpg

(Root) 2012922_74797.jpg(Root) 2012922_74797.jpg(Root) 2012922_74797.jpg

 

(Root) 2012922_75042.jpg(Root) 2012922_75042.jpg(Root) 2012922_75042.jpg

(Root) 2012922_75642.jpg(Root) 2012922_75642.jpg

(Root) 2012922_76383.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุมงคลที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นพระเครื่องกรุแตก

วัตถุประสงค์ที่นำออกมาให้ทุกท่านได้บูชานั้นเพื่อนำ

ปัจจัยไปสร้างศาลาที่ชำรุดทรุดโทรมอยู่ในขณะนี้

 

(Root) 2012922_74620.jpg

 

(Root) 2012922_74620.jpg

ขอเชิญสาธุชนทุกท่านเดินทางมานมัสการ

 *หลวงพ่อเพชรจำลอง

*บ่อน้ำมนต์ธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์

*กราบนมัสการพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์

อายุกว่า 1.500 ปี สมัยทวาราวดี

 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

อ.เมือง จ.ชัยนาท

(ใกล้สี่แยกสะพานใหม่ 300 เมตร)

  โทร.

056 - 426416. วีดิโอ

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

ใกล้สะพานใหม่ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 

ขอเชิญร่วมทำบุญซ่อมแซมพระพุทธรูปพระประธานประจำพระอุโบสถ อายุ 600 กว่าปี