1


กราบเรียนท่านผู้อ่านผู้ใจบุญทุกท่านด้วยขณะนี้ทาง
 วัดธรรมคุณาราม(หลวงพ่อเต่า)แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ทำการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก ทางคณะกรรมการวัดและทางวัดจึงได้บอกบุญมายังทุกท่านเพื่อร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้เสร็จเพื่อจะได้ใช้ในกิจของสงฆ์และประชาชนสืบต่อไป
เชิญทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
ผมจึงได้ถ่ายภาพภายในวัดธรรมคุณาราม(หลวงพ่อเต่า)
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เช่นสถานที่*ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขณะนี้กำลังลงเสาเข็ม 
*ศาลาการเปรียญหลังเก่า *อุโบสถ *ภาพจิตกรรมฝาผนังอุโบสถ *สถานที่ภายในวัด *หอระฆัง *ถนนทางไปวัด การเดินทางสะดวก อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้นะครับ ทางวัดและคณะกรรมการวัดยังรอท่านอยู่ ขอบคุณครับ
กราบเรียนท่านผู้อ่านผู้ใจบุญทุกท่านด้วยขณะนี้ทาง
 วัดธรรมคุณาราม(หลวงพ่อเต่า)แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ได้ทำการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก ทางคณะกรรมการวัดและทางวัดจึงได้บอกบุญมายังทุกท่านเพื่อร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรมให้เสร็จเพื่อจะได้ใช้ในกิจของสงฆ์และประชาชนสืบต่อไป
เชิญทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสโดยตรง
ผมจึงได้ถ่ายภาพภายในวัดธรรมคุณาราม(หลวงพ่อเต่า)
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เช่นสถานที่*ก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมขณะนี้กำลังลงเสาเข็ม 
*ศาลาการเปรียญหลังเก่า *อุโบสถ *ภาพจิตกรรมฝาผนังอุโบสถ *สถานที่ภายในวัด *หอระฆัง *ถนนทางไปวัด การเดินทางสะดวก อย่าลืมไปทำบุญกันให้ได้นะครับ ทางวัดและคณะกรรมการวัดยังรอท่านอยู่ ขอบคุณครับ

22222222222222222222222222222222
ประมวลภาพต่างๆภายในวัดเพื่อที่ท่านจะได้พิจารณาในการทำบุญ