วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2560

 

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญ

เปลี่ยนกระเบื้องหลังศาลาการเปรียญ

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

ด้วยขณะนี้กระเบื้องหลังคา ศาลาการเปรียญ

เสื่อมสภาพการใช้งานฝนตกลงมาไม่สามารถ


กันน้ำฝนได้จึงต้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่จำนวน 10,000 แผ่นๆละ 84 บาทขอเชิญร่วมบริจาคซื้อดินถวายวัดเพราะพื้นที่

วัดตาลเจ็ดช่อเป็นที่ราบลุ่ม

มีน้ำท่วมขังตลอดเวลาเวลาฝนตก

จึงบอกบุญซื้อดินถวายวัด

จำนวน 1,500 คันๆละ 600 บาท

ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดช่อ

โทร 081-763-3016. 081-623-9989.

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาอ่างทองบัญชีัดตาลเจ็ดช่อ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 627231136-4

เชิญทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา


 

 

 

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธโลกวิฑูศณีศากยมุนีนารถ

หน้าตักอีกสองขนาด

เชิญแจ้งความประสงค์ทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด

อ.เมือง จ.อ่างทอง


โทร 081-763-3016.081-623-9989.

หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่างทอง

ชื่อบัญชีวัดตาลเจ็ดช่อ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี

 627-231136-4

 เชิญผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสีทอง
ทาองค์พระองค์ใหญ่สามองค์
และ
1.เชิญร่วมสร้างหลวงพ่อทันใจ ปางประทานพรหน้าตัก 2 เมตร
2.เชิญร่วมสร้างหลวงพ่อปางไสยาสน์ยาว 4 เมตร
ทั้งสององค์จะทำการหล่อ
วันที่ 13 เมษายน 2559 และเชิญร่วมสงฆ์น้ำพระ
ติดต่อสองถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เจ้าอาวาส 081-763-3061.
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่างทอง
เลขบัญชี 627-2311-364                              ===============================================================================================

ประมวลภาพภายใน

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.บ้านกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

เช่น วิหารวัดตาลเจ็ดช่อ กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี

ภาพวาดภายในอุโบสถสวยงามมาก 

เรียนเชิญท่านที่จะผ่านจังหวัดอ่างทอง

ในเส้นทางสายเอเซียอย่าลืมแวะ

เข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ได้ที่วัดแล้วท่านจะโชคดี


ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
ร่วมทำบุญกับทางวัดตามกำลังศรัทธา
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ
ภายในวัดใช้งานได้เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้
และใช้งานส่วนรวมเพื่อสังคมและ
ให้ยั่งยืนคู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
วัดอยู่ถนนสายเอเซียวิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ
จังหวัดอ่างทอง 
จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิืโลเมตร
การเดินทางสะดวก
วัดอยู่ทางซ้ายมือ
วัดนี้มีลิเกเด็ก ประมาณ 150 ชีวิต
 ที่ทางวัดนำมาเลี้ยงไว้ 
งานพุทธาพิเษกวัตถุมงคลที่ผ่านมา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557


ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
ร่วมทำบุญกับทางวัดตามกำลังศรัทธา
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ
ภายในวัดใช้งานได้เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้
และใช้งานส่วนรวมเพื่อสังคมและ
ให้ยั่งยืนคู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
วัดอยู่ถนนสายเอเซียวิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ
จังหวัดอ่างทอง 
จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิืโลเมตร
การเดินทางสะดวก
วัดอยู่ทางซ้ายมือ
วัดนี้มีลิเกเด็ก ประมาณ 150 ชีวิต
 ที่ทางวัดนำมาเลี้ยงไว้

ภาพถ่ายชุดนี้ถ่ายวันที่  3 มิถุนายน 2557
เพื่อได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์
ภายในวัดให้ดีขึ้น


 


                                          

                                             

วีดิโอชุดนี้ทำขึ้นเพื่อประมวลภาพภายในวัดให้ทุกท่านพิจารณาเดินทางมาทำบุญ

 
                                             
ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีม ปิดทองฝังลูกิมิต ปี 2559


 

 

                                             

 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป