วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานวัดประจำปี  1-3 กุมภาพันธ์ 2562


 

 

 

ขอเชิญร่วมทำบุญ

เปลี่ยนกระเบื้องหลังศาลาการเปรียญ

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

ด้วยขณะนี้กระเบื้องหลังคา ศาลาการเปรียญ

เสื่อมสภาพการใช้งานฝนตกลงมาไม่สามารถ


กันน้ำฝนได้จึงต้องเปลี่ยนกระเบื้องใหม่จำนวน 10,000 แผ่นๆละ 84 บาทขอเชิญร่วมบริจาคซื้อดินถวายวัดเพราะพื้นที่

วัดตาลเจ็ดช่อเป็นที่ราบลุ่ม

มีน้ำท่วมขังตลอดเวลาเวลาฝนตก

จึงบอกบุญซื้อดินถวายวัด

จำนวน 1,500 คันๆละ 600 บาท

ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาสวัดตาลเจ็ดช่อ

โทร 081-763-3016. 081-623-9989.

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาอ่างทองบัญชีัดตาลเจ็ดช่อ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 627231136-4

เชิญทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา


 

 

 

ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธโลกวิฑูศณีศากยมุนีนารถ

หน้าตักอีกสองขนาด

เชิญแจ้งความประสงค์ทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.ตลาดกรวด

อ.เมือง จ.อ่างทอง


โทร 081-763-3016.081-623-9989.

หรือธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่างทอง

ชื่อบัญชีวัดตาลเจ็ดช่อ

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี

 627-231136-4

 เชิญผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่าน
ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสีทอง
ทาองค์พระองค์ใหญ่สามองค์
และ
1.เชิญร่วมสร้างหลวงพ่อทันใจ ปางประทานพรหน้าตัก 2 เมตร
2.เชิญร่วมสร้างหลวงพ่อปางไสยาสน์ยาว 4 เมตร
ทั้งสององค์จะทำการหล่อ
วันที่ 13 เมษายน 2559 และเชิญร่วมสงฆ์น้ำพระ
ติดต่อสองถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เจ้าอาวาส 081-763-3061.
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอ่างทอง
เลขบัญชี 627-2311-364


                              ===============================================================================================ประมวลภาพภายใน

วัดตาลเจ็ดช่อ ต.บ้านกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง

เช่น วิหารวัดตาลเจ็ดช่อ กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้

หุ่นขี้ผึ้งสมเด็จพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี

ภาพวาดภายในอุโบสถสวยงามมาก 

เรียนเชิญท่านที่จะผ่านจังหวัดอ่างทอง

ในเส้นทางสายเอเซียอย่าลืมแวะ

เข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์ได้ที่วัดแล้วท่านจะโชคดี
ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
ร่วมทำบุญกับทางวัดตามกำลังศรัทธา
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ
ภายในวัดใช้งานได้เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้
และใช้งานส่วนรวมเพื่อสังคมและ
ให้ยั่งยืนคู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
วัดอยู่ถนนสายเอเซียวิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ
จังหวัดอ่างทอง 
จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิืโลเมตร
การเดินทางสะดวก
วัดอยู่ทางซ้ายมือ
วัดนี้มีลิเกเด็ก ประมาณ 150 ชีวิต
 ที่ทางวัดนำมาเลี้ยงไว้ งานพุทธาพิเษกวัตถุมงคลที่ผ่านมา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557


ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลาย
ร่วมทำบุญกับทางวัดตามกำลังศรัทธา
เพื่อให้สิ่งก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆ
ภายในวัดใช้งานได้เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้
และใช้งานส่วนรวมเพื่อสังคมและ
ให้ยั่งยืนคู่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป
วัดอยู่ถนนสายเอเซียวิ่งขึ้นไปทางทิศเหนือ
จังหวัดอ่างทอง 
จากถนนใหญ่เข้าไปประมาณ 2 กิืโลเมตร
การเดินทางสะดวก
วัดอยู่ทางซ้ายมือ
วัดนี้มีลิเกเด็ก ประมาณ 150 ชีวิต
 ที่ทางวัดนำมาเลี้ยงไว้

ภาพถ่ายชุดนี้ถ่ายวันที่  3 มิถุนายน 2557
เพื่อได้ทราบถึงการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์
ภายในวัดให้ดีขึ้น 


                                          

                                             

วีดิโอชุดนี้ทำขึ้นเพื่อประมวลภาพภายในวัดให้ทุกท่านพิจารณาเดินทางมาทำบุญ

 33333333333333333333333333333333333333333333333

                                             
ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีม ปิดทองฝังลูกิมิต ปี 2559

 

 

                                             

 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป