ประกาศ

สำนักสงฆ์บุญเลิศบ้านซับตะคอง

ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2558

มีเทศน์มหาชาติ เชิญสาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่าน

การเดินทางสะดวก ชมความงามธรรมชาติ สองข้างทาง

  

 

 ประมวลภาพ

สำนักสงฆ์บุญเลิศบ้านซับตะคอง

 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เดินทางไปสำนักสงฆ์บุญเลิศ
ด้วยขณะนี้ทางสำนักสงฆ์และลูกศิษย์พร้อมด้วย

พ่อค้าประชาชนข้าราชการ กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อบต.
ได้ร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญ แต่ยังขาดทุนทรัพย์

ในการก่อสร้างอีกจำนวนมากจึงได้บอกบุญมายังผู้ใจบุญ

ร่วมกันทำบุญสร้าง
าลาการเปรียญให้แล้วเสร็จเพื่อใช้ในกิจ
ของสงฆ์และประชาชนได้มาทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา

และกิจกรรมของประชาชนด้วย เชิญทำบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อทำบุญได้ที่
หลวงพ่อโดยตรง 086-0610612.
การเดินทางสะดวก

 

 

 

 


 
ประมวลภาพต่างๆเพื่อง่ายต่อการเดินทางไป

สำนักสงฆ์บุญเลิศ บ้านซับตะคอง 

ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
การทำบุญเชิญทำบุญตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

แล้วท่านจะได้บุญ
ติดต่อสอบถามเส้นทางและทำบุญได้ที่ 

โทร 086-0610612.


  55555555555555555555555555555555555555555555555555555 

 

วีดีโอชุดนี้ทำขึ้นบอกบุญ

สร้างศาลาการเปรียญที่สร้างไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์

ให้แล้วเสร็จ ใช้ในงานทำบุญกิจของสงฆ์และประชาชนร่วมกัน

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

 

ณ.สำนักสงฆ์บุญเลิศ บ้านซับตะคอง

ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ติดต่อสอบถามทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส

โทร

086-061-0612.

 

                        
 


ประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา ปี 2559                                  

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป