วัดภูช้างน้อย บ้านท่านาจันทร์ ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

 

สมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุ่มชามะก่องข้าวและใบหมี่

กลุ่มสมุนไพรทานวดบรรเทาปวดเมื่อย เวียนศรีษะและแก้คัน

(ยาหม่องใบหมี่)

กลุ่มสมุนไพรแชมพูใบหมี่

สบู่เหลวใบหมี่


ผลิตภัณฑ์กล่มฯ ต่างฤทางวัดภูช้างน้อยเป็นศูนย์กลาง

แนะนำให้ทางบ้านบริเวณวัดได้มีงานทำเป็นรายได้เสริม

ให้กับครอบครัวในแต่ละกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ผลดี

ผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 

กลุ่มชามะก่องข้าวและใบหมี่ วัดภูช้างน้อย อ.เชียงคาน จ.เลย

โทร 042-821200.  088-0319811.
 

วีดิโอชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ที่จะไปทำบุญประกอบการพิจารณาในการเดินทางไปทำบุญ