ขอเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน

ร่วมทำบุญสร้างกุศลให้กับท่านเอง

และครอบครัว ในงาน

ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2558

การเดินทางสะดวกเชิญจองมีด

ตัดหวายได้ที่เจ้าอาวาส

งานนี้ทางวัด คณะกรรมการวัด

ศิษยานุศิษย์ ข้าราชการ พ่อค้า

ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

อบต. ร่วมกันจัดงาน

จงทำบุญด้วยกำลังทรัพย์

ตามกำลังศรัทธา อย่าแข่งกันทำบุญ

อย่าทำบุญเอาหน้า ท่านจะไม่ได้บุญ   
 

3333333333333333333333333333333333333333
 

วีดิโอชุดนี้ทำขึ้นเพื่อให้ท่านพิจารณาในการเดินทางไปทำบุญ

จงตั้งใจทำบุญ ทำบุญตามกำลังทรัพย์ ตามกำลังศรัทธา

ท่านจะได้บุญ

อย่าทำบุญเอาหน้า อย่าแข่งกันทำบุญ ท่านจะไม่ได้บุญ

  11111111111111111111111111111111111111111111111111111