พระชุดนี้มีบูชางานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิติ 2558   


 


   

วีดิโอ วัดป่าเด็ง ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เป็นส่วนหนึ่งศึกาาข้อมูลในการเดินทางไปทำบุญ

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลุกนิมิตปี 2558


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111