วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดเตยน้อย ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

งานเริ่มวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999ภาพทุกภาพที่ท่านเห็นในเวปนี้ผู้บันทึกภาพ

เพื่อนำมาประกอบในการเดินทางไปทำบุญ

สร้างถาวรวัตถุภายในวัด

มาให้ทุกท่านได้ชมประกอบการเดินทางไป

ทำบุญอย่างมีความสุข
ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป