Welcome to


เรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้าง

สมเด็จพระพุทธาจารย์ โต พรหมรังสี

สำนักสงฆ์เขาจ้าว ต.เขาจ้าว

อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เจ้าอาวาส โทร 086-1781330.

เนื่องด้วยทางวัดเขาจ้าวพร้อมด้วย

ชาวเขา ชาวไร่ได้ร่วมกันจะสร้าง

หลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์ โต

แต่ยังขาดทุนทรัพย์จำนวนมาก

ในหมู่บ้านมีแต่ชาวเขา ชาวไร่การเงิน

ไม่ดีแต่ต้องการมีพระไว้กราบไหว้บูชา

วัดอยู่ห่างไกลความเจริญต้องขับรถ

ผ่านเชิงเขาไปหลายลูกด้วยกัน

ถนนลูกรังท่านที่สนในจะร่วมทำบุญ

สร้างขอเชิญร่วมได้ที่เบอร์โทรที่ให้ไว้

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจง

คุ้มครองทุกท่านให้มีแต่

ความสุขความร่มเย็นคิดสิ่งใด

ขอให้สมความมุ่งความสำเร็จ

ประกอบกิจการใดใดก็ขอให้เจริยรุ่งเรืองดั่งความคิดทุกประการเทอญ11111111111111111111111111111111111111111111111111111

(Root) 2012117_70763.jpg

 

 (Root) 2012117_70763.jpg

(Root) 2012117_70763.jpg(Root) 2012117_70763.jpg(Root) 2012117_70763.jpg

(Root) 2012117_70763.jpg

 

 

 


สถานีวิทยุออนไลน์ khewsarika radio

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2558


 


สถานีวิทยุออนไลน์ http://Bhantung.com

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป

 

 ท่านที่ชอบธรรมชาติ อากาศบริสุทธ์

ขอเชิญไปสัมผัสได้ที่ 

สำนักสงฆ์เขาจ้าว

ยังมีชะนีให้ชมด้วยเป็นชะนีที่หายากมากวัด

อยู่ติดภูเขาชะนีจะลงมาหาอาหารที่ทางวัด

และชาวไห้กินเวลาเช้ากับเวลาเย็น

เชิญไปดูกันนะครับไม่ผิดหวังแน่

ลองโทรไปหาเจ้าอาวาสก่อนเดินทางนะครับ