Wellcome to


1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ขอเชิญเช่าบูชาพระเครื่องพิมพ์โบราณ ในถ้ำทอง เขาสมอแคลง

ได้ที่ศาลาการเปรียญ

วัดเทพประทานพร ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

วัตถุประสงค์ในการบอกบุญเพื่อรวบรวมปัจจัยสร้างมหาเจดีย์

เพื่อบรรจุพระธาตุ ขอเชิญติดต่อทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เจ้าอาวาสวัดและคณะกรรมการโดยตรง 083 - 6276586.

 


(Root) 2013511_65293.jpg


(Root) 2013511_65363.jpg(Root) 2013511_65363.jpg

(Root) 2013511_65435.jpg

(Root) 2013511_65435.jpg

(Root) 2013511_65499.jpg

(Root) 2013511_65661.jpg

(Root) 2013511_65731.jpg


 

(Root) 2013511_65731.jpg

(Root) 2013511_65814.jpg

  (Root) 2013511_65951.jpg
 

(Root) 2013511_65896.jpg

(Root) 2013511_66010.jpg


 

(Root) 2013511_66087.jpg

(Root) 2013511_66087.jpg(Root) 2013511_66087.jpg

(Root) 2013511_66087.jpg

(Root) 2013511_66488.jpg

 

(Root) 2013511_65579.jpg

(Root) 2013511_66172.jpg


 

(Root) 2013511_66225.jpg

(Root) 2013511_66295.jpg

(Root) 2013511_66395.jpg


 

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

 

(Root) 2013511_65363.jpg(Root) 2013511_65363.jpg


 

 

 

ประชาสัมพันธ์งานผุกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

 

 

 


 
 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป

 

 
 

   

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างมหาเจดีย์ เพื่อบรรจุพระธาตุ ที่วัดเทพประทานพร ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก .การเดินทางสะดวกติต่อสอบถามได้ที่โทร  083 - 6276586.