Welcome to wat lum maha mek bongern latlumkaeo pathumthani


วิทยุออนไลน์ สาริกา

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2561
วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ปูชนียาจารย์

 

 

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์

งานตักบาตรพระร้อยวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

งานทอดกฐินสามัคคีวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

 

 

 
ภาพชุดนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม2560
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

สมทบทุนสร้าง

พระมหาเจดีย์ปูชนียาจารย์

ติดต่อทำบุญได้ที่

เจ้าอาวาส

โทร 081-919-2183.

การเดินทางสะดวก


 วัตถุมงคลนี้มอบให้กับทุกท่านที่มาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทุกท่าน
นำมาจากประเทศอินเดีย

ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างมาถึงระดับนี้แล้ว

ท่านผู้ใดสนใจที่จะร่วมทำบุญแจ้าความประสงค์ได้ที่

เจ้าอาวาส 081-9192183.

 

ขอเชิญร่วมบูชวัตถุมงคล

รูปเหมือนหลวงพ่อศรีอารย์เนื้อแร่เหล็กน้ำพี้

เมืองอุตรดิตถ์

ประวัติหลวงพ่อศรีอารย์

หลวงพ่อศรีอารย์(พระศรีอาริยเมตไตร)

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง

 21 นิ้วศิลปยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระเกศ

ทรงมนไม่แหลมเหมือนพระพุทรูปทั่วๆไปผู้เฒ่า

ผู้แก่ได้กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

หลวงพ่อศรีอารย์ ว่าในปีใดที่เกิดความแห้งแล้งจะ

มีชาวบ้านไปอัญเชิญหลวงพ่อศรีอารย์ไปไว้กลาง

แจ้งโดยมิได้ขออนุญาตทางวัดเป็นเวลา 2-3 วัน

ก็จะเกิดฝนตกลงมาอย่างมากทำให้ชาวบ้านได้

ทำนากัน หลังจากนั้นจึงอัญเชิญหลวงพ่อศรีอารย์

ไปคืนวัดตามเดิม ชาวบ้านที่มาอธิษฐานขอพรเมื่อ

สมปรารถนาแล้วจะนำพวงมาลัยมากราบไหว้บูชา

พระศรีอารย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 ได้เกิด

ไฟไหม้ทำให้เกิความเสียหายกุฏิถูกไฟไหม้วอด

วาย แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศรีอารย์

ไฟไม่สามารถไหม้องค์หลวงพ่อได้ประชาชนและ

ชาวบ้านทั้งใกล้และไกลรู้ข่าวเกิดศรัทธาจึงมา

กราบสักการะหลวงพ่อศรีอารย์มิได้ขาดและใน

วันที่ 12-13-14 เดือนเมายนของทุกปีทางวัด

ลำมหาเมฆได้จัดงานประจำปีเพื่อให้ประชาชน

ได้มากราบสักการะและสงฆ์น้ำหลวงพ่อศรีอารย์

เพื่อเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

     ขอให้ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายจงมีความสุข

ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญไปด้วย

จตุรพิธพรชัย สี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ

พละปฏิภาณธนสารสมบัติ

มงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ.

ขอเชิญกราบนมัสการ

- พระศรีอริยเมตไตรย์

- พระบรมสารีริกธาตุ

- กราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุ

- กราบขอพรหลวงปู่ทวด

- กราบขอพรสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

ติดต่อสอบถามได้ที่ 081 - 9192183

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ทางวัด คณะกรรมการวัด ข้าราชการ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

คณะครู อาจารย์โรงเรียน อบต.

พ่อค้า แม่ค้า ชาวนา ประชาชนในชุมชน

และใกล้เคียง

ได้บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญ

ทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน

งานวันที่ 29 ตุลาคม 2560

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่าน

จงประสบแต่ความสุขและความเจริญ

ในหน้าที่การงาน

ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ.คลองหน้าวัด
(Root) 2012105_73867.jpg

วิหารพระศรีอาริยเมตไตรย์

(Root) 2012105_75247.jpg

(Root) 2012105_75412.jpg

(Root) 2012105_73950.jpg

ศาลาทำบุญ
(Root) 2012105_75815.jpg

(Root) 2012105_75859.jpg

(Root) 2012105_75909.jpg

(Root) 2012105_75959.jpg

(Root) 2012105_76003.jpg

อุโบสถไม้

 

(Root) 2012105_76061.jpg

(Root) 2012105_76193.jpg

(Root) 2012105_73950.jpg

(Root) 2012105_73980.jpg

(Root) 2012105_74086.jpg

(Root) 2012105_74171.jpg

(Root) 2012105_74220.jpg

(Root) 2012105_74264.jpg

(Root) 2012105_74298.jpg

(Root) 2012105_74418.jpg

(Root) 2012105_74475.jpg

(Root) 2012105_74533.jpg

(Root) 2012105_74566.jpg

(Root) 2012105_74619.jpg

พระพุทธรูปยืน

(Root) 2012105_74670.jpg

(Root) 2012105_74711.jpg

(Root) 2012105_74752.jpg
ฝ้าเพดานวิหาร

(Root) 2012105_74811.jpg

(Root) 2012105_74862.jpg

(Root) 2012105_74932.jpg

(Root) 2012105_75008.jpg

(Root) 2012105_75054.jpg

(Root) 2012105_75097.jpg

ประวัติวัดลำมหาเมฆ

ที่ตั้ง วัดลำมหาเมฆตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกายมีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 42 ตารางวา

นายเจิม-นางจีน แย้มเยื้อน ถวายที่ให้วัด 16 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

นายสละ ใจชุ่ม ถวายให้วัด 5 ไร่3 งาน 25 ตารางวา

บริเวณวัดลำมหาเมฆแต่ก่อนเป็นป่าชัฎ มีสัตว์นานาชนิดมากมาย

วัดลำมหาเมฆสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2457เดิมตั้งอยู่ฝั่งเหนือของปลายคลองบางหลวงไหว้พระ ด้านทิศตะวันตกมีคลองลากค้อนสกัดเป็นสามแยกตั้งอยู่ที่ดินของนายจันทร์ บัวฝรั่ง ต่อมาพระภิกษุแช่มผู้ดูแลปกคลองวัด ได้ย้ายวัดมาสร้างขึ้นในที่ดินของคุณแม่จีน แย้มเยื้อนทางฝั่งใต้คลอง

บางหลวงขนานนามว่า วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในปี พ.ศ. 2467 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดลำมหาเมฆ ในสมัยรัชกาลที่ 6ได้รับพระราทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2484

ลำดับเจ้าอาวาส

รูปที่ 1.พระอธิการเบี้ยว(ไม่ทราบข้อมูลการปกครอง)

รูปที่ 2.พระอธิการทองดี เขมปุณฺโญ พ.ศ.2482-2502

รูปที่ 3.พระอธิการศักดิ์ ญาณวโร พ.ศ. 2502-2512

รูปที่ 4.พระอธิการไพโรจน์สังฆการ พ.ศ. 2512-2536

รูปที่ 5.พระครูวรธรรมวาที พ.ศ. 2537-2544

รูปที่ 6.พระครูไพโรจน์สารคุณ พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน

ปูชนียวัตถุ

พระพุทธรูปประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว


หลวงพ่อศรีอารย์(พระศรีอาริยเมตไตร)ปางมารวิชัย ขนาดหน้าัตักกว้าง 21 นิ้ว

ศิลปยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระเกศทรงมนไม่แหลมเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป

อุโบสถไม้ เป็นไม้ทั้งหลังสร้างเมื่อพ.ศ. 2503 ปัจจุบันยังใช้งานอยู่

หอระฆัง ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก

เมรุ(ฌาปนสถาน) สร้างเมื่อพ.ศ. 2537 ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาธรรมสังเวชสร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก

กุฏิสงฆ์-หอสวดมนต์ จำนวน 1 ชั้น 23 ห้อง สภาพกุฏิสงฆ์ทรงไทย ครึ่งไม้ครึ่งปูน

หอสวดมนต์อยู่ตรงกลางขนาบกุฏิสงฆ์ ซ้าย-ขวา ด้านหน้าหอสวดมนต์เป็นสถานที่

บำเพ็ญกุศลได้ด้านหลังเป็นหอฉัน สร้างขึ้นมาใหม่หลังเดิมไฟไหม้

มณฑปพระศรีอารย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 ลักษณะทรงไทยจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน

กว้าง 19 เมตร ยาว 19 เมตร สูง 19 เมตร

ซุ้มประตูเข้าวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2553

คำขวัญประจำวัดลำมหาเมฆ 

พัฒนาจิตวิญญาณ

หลวงพ่อศรีอารย์ศักดิ์สิทธิ์

ครองเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างชื่อเสียงวัดไทย

ศูนย์รวมใจผู้ใฝ่ธรรม


555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


                                                                
 
 

ขอเชิญปิดทองหลวงพ่อพระศรีอารย์และเทศกาลวันสงกรานต์และประเพณีกวนกาละแม วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  โทร 081 - 9192183 และเชิญกราบ พระศรีอาริยเมตไตรย์ พระบรมสารีริกธาตุ หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ทุกวัน11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 

วีดิโอประกาศงานประจำปี 2558

ปิดทองหลวงพ่อศรีอารย์ ปิดทองหลวงพ่อศรีอารย์

ประเพณีกวนกาละแม  เทศกาลวันสงกรานต์


วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


 

 

                    เชิญเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงแก้วรอบวัด
                      


  333333333333333333333333333333333333333333333

ประชาสัมพันธ์งาน ผุกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561 
 

                                          ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป