Welcome to wat lum maha mek bongern latlumkaeo pathumthani


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2561
วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานีวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานยกยอดฉัตรพระมหาเจดีย์ปูชนียาจารย์

 

 

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์

งานตักบาตรพระร้อยวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560

งานทอดกฐินสามัคคีวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

 

 

 
ภาพชุดนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 1 มีนาคม2560
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

สมทบทุนสร้าง

พระมหาเจดีย์ปูชนียาจารย์

ติดต่อทำบุญได้ที่

เจ้าอาวาส

โทร 081-919-2183.

การเดินทางสะดวก


 วัตถุมงคลนี้มอบให้กับทุกท่านที่มาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทุกท่าน
นำมาจากประเทศอินเดีย

ปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างมาถึงระดับนี้แล้ว

ท่านผู้ใดสนใจที่จะร่วมทำบุญแจ้าความประสงค์ได้ที่

เจ้าอาวาส 081-9192183.

 

ขอเชิญร่วมบูชวัตถุมงคล

รูปเหมือนหลวงพ่อศรีอารย์เนื้อแร่เหล็กน้ำพี้

เมืองอุตรดิตถ์

ประวัติหลวงพ่อศรีอารย์

หลวงพ่อศรีอารย์(พระศรีอาริยเมตไตร)

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง

 21 นิ้วศิลปยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระเกศ

ทรงมนไม่แหลมเหมือนพระพุทรูปทั่วๆไปผู้เฒ่า

ผู้แก่ได้กล่าวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของ

หลวงพ่อศรีอารย์ ว่าในปีใดที่เกิดความแห้งแล้งจะ

มีชาวบ้านไปอัญเชิญหลวงพ่อศรีอารย์ไปไว้กลาง

แจ้งโดยมิได้ขออนุญาตทางวัดเป็นเวลา 2-3 วัน

ก็จะเกิดฝนตกลงมาอย่างมากทำให้ชาวบ้านได้

ทำนากัน หลังจากนั้นจึงอัญเชิญหลวงพ่อศรีอารย์

ไปคืนวัดตามเดิม ชาวบ้านที่มาอธิษฐานขอพรเมื่อ

สมปรารถนาแล้วจะนำพวงมาลัยมากราบไหว้บูชา

พระศรีอารย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2531 ได้เกิด

ไฟไหม้ทำให้เกิความเสียหายกุฏิถูกไฟไหม้วอด

วาย แต่ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศรีอารย์

ไฟไม่สามารถไหม้องค์หลวงพ่อได้ประชาชนและ

ชาวบ้านทั้งใกล้และไกลรู้ข่าวเกิดศรัทธาจึงมา

กราบสักการะหลวงพ่อศรีอารย์มิได้ขาดและใน

วันที่ 12-13-14 เดือนเมายนของทุกปีทางวัด

ลำมหาเมฆได้จัดงานประจำปีเพื่อให้ประชาชน

ได้มากราบสักการะและสงฆ์น้ำหลวงพ่อศรีอารย์

เพื่อเป็นการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล

     ขอให้ท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลายจงมีความสุข

ความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญไปด้วย

จตุรพิธพรชัย สี่ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ

พละปฏิภาณธนสารสมบัติ

มงคลสมบูรณ์พูนผลด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญ.

ขอเชิญกราบนมัสการ

- พระศรีอริยเมตไตรย์

- พระบรมสารีริกธาตุ

- กราบขอพรพระบรมสารีริกธาตุ

- กราบขอพรหลวงปู่ทวด

- กราบขอพรสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี

ติดต่อสอบถามได้ที่ 081 - 9192183

 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน

อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ทางวัด คณะกรรมการวัด ข้าราชการ

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

คณะครู อาจารย์โรงเรียน อบต.

พ่อค้า แม่ค้า ชาวนา ประชาชนในชุมชน

และใกล้เคียง

ได้บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทำบุญ

ทอดกฐินสามัคคีร่วมกัน

งานวันที่ 29 ตุลาคม 2560

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวของท่าน

จงประสบแต่ความสุขและความเจริญ

ในหน้าที่การงาน

ตลอดกาลเป็นนิจเทอญ.คลองหน้าวัด
(Root) 2012105_73867.jpg

วิหารพระศรีอาริยเมตไตรย์

(Root) 2012105_75247.jpg

(Root) 2012105_75412.jpg

(Root) 2012105_73950.jpg

ศาลาทำบุญ
(Root) 2012105_75815.jpg

(Root) 2012105_75859.jpg

(Root) 2012105_75909.jpg

(Root) 2012105_75959.jpg

(Root) 2012105_76003.jpg

อุโบสถไม้

 

(Root) 2012105_76061.jpg

(Root) 2012105_76193.jpg

(Root) 2012105_73950.jpg

(Root) 2012105_73980.jpg

(Root) 2012105_74086.jpg

(Root) 2012105_74171.jpg

(Root) 2012105_74220.jpg

(Root) 2012105_74264.jpg

(Root) 2012105_74298.jpg

(Root) 2012105_74418.jpg

(Root) 2012105_74475.jpg

(Root) 2012105_74533.jpg

(Root) 2012105_74566.jpg

(Root) 2012105_74619.jpg

พระพุทธรูปยืน

(Root) 2012105_74670.jpg

(Root) 2012105_74711.jpg

(Root) 2012105_74752.jpg
ฝ้าเพดานวิหาร

(Root) 2012105_74811.jpg

(Root) 2012105_74862.jpg

(Root) 2012105_74932.jpg

(Root) 2012105_75008.jpg

(Root) 2012105_75054.jpg

(Root) 2012105_75097.jpg

ประวัติวัดลำมหาเมฆ

ที่ตั้ง วัดลำมหาเมฆตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกายมีที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 22 ไร่ 42 ตารางวา

นายเจิม-นางจีน แย้มเยื้อน ถวายที่ให้วัด 16 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา

นายสละ ใจชุ่ม ถวายให้วัด 5 ไร่3 งาน 25 ตารางวา

บริเวณวัดลำมหาเมฆแต่ก่อนเป็นป่าชัฎ มีสัตว์นานาชนิดมากมาย

วัดลำมหาเมฆสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2457เดิมตั้งอยู่ฝั่งเหนือของปลายคลองบางหลวงไหว้พระ ด้านทิศตะวันตกมีคลองลากค้อนสกัดเป็นสามแยกตั้งอยู่ที่ดินของนายจันทร์ บัวฝรั่ง ต่อมาพระภิกษุแช่มผู้ดูแลปกคลองวัด ได้ย้ายวัดมาสร้างขึ้นในที่ดินของคุณแม่จีน แย้มเยื้อนทางฝั่งใต้คลอง

บางหลวงขนานนามว่า วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ในปี พ.ศ. 2467 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดลำมหาเมฆ ในสมัยรัชกาลที่ 6ได้รับพระราทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2484

ลำดับเจ้าอาวาส

รูปที่ 1.พระอธิการเบี้ยว(ไม่ทราบข้อมูลการปกครอง)

รูปที่ 2.พระอธิการทองดี เขมปุณฺโญ พ.ศ.2482-2502

รูปที่ 3.พระอธิการศักดิ์ ญาณวโร พ.ศ. 2502-2512

รูปที่ 4.พระอธิการไพโรจน์สังฆการ พ.ศ. 2512-2536

รูปที่ 5.พระครูวรธรรมวาที พ.ศ. 2537-2544

รูปที่ 6.พระครูไพโรจน์สารคุณ พ.ศ. 2544-ปัจจุบัน

ปูชนียวัตถุ

พระพุทธรูปประธานในอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว


หลวงพ่อศรีอารย์(พระศรีอาริยเมตไตร)ปางมารวิชัย ขนาดหน้าัตักกว้าง 21 นิ้ว

ศิลปยุคสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพระเกศทรงมนไม่แหลมเหมือนพระพุทธรูปทั่วไป

อุโบสถไม้ เป็นไม้ทั้งหลังสร้างเมื่อพ.ศ. 2503 ปัจจุบันยังใช้งานอยู่

หอระฆัง ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก

เมรุ(ฌาปนสถาน) สร้างเมื่อพ.ศ. 2537 ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2539 ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก

ศาลาธรรมสังเวชสร้างเมื่อ พ.ศ. 2544 ลักษณะทรงไทย คอนกรีตเสริมเหล็ก

กุฏิสงฆ์-หอสวดมนต์ จำนวน 1 ชั้น 23 ห้อง สภาพกุฏิสงฆ์ทรงไทย ครึ่งไม้ครึ่งปูน

หอสวดมนต์อยู่ตรงกลางขนาบกุฏิสงฆ์ ซ้าย-ขวา ด้านหน้าหอสวดมนต์เป็นสถานที่

บำเพ็ญกุศลได้ด้านหลังเป็นหอฉัน สร้างขึ้นมาใหม่หลังเดิมไฟไหม้

มณฑปพระศรีอารย์ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2548 ลักษณะทรงไทยจัตุรมุข ก่ออิฐถือปูน

กว้าง 19 เมตร ยาว 19 เมตร สูง 19 เมตร

ซุ้มประตูเข้าวัด สร้างเมื่อ พ.ศ. 2553

คำขวัญประจำวัดลำมหาเมฆ 

พัฒนาจิตวิญญาณ

หลวงพ่อศรีอารย์ศักดิ์สิทธิ์

ครองเศรษฐกิจพอเพียง

สร้างชื่อเสียงวัดไทย

ศูนย์รวมใจผู้ใฝ่ธรรม


555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


                                                                
 
 

ขอเชิญปิดทองหลวงพ่อพระศรีอารย์และเทศกาลวันสงกรานต์และประเพณีกวนกาละแม วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  โทร 081 - 9192183 และเชิญกราบ พระศรีอาริยเมตไตรย์ พระบรมสารีริกธาตุ หลวงปู่ทวด สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้ทุกวัน11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

 

วีดิโอประกาศงานประจำปี 2558

ปิดทองหลวงพ่อศรีอารย์ ปิดทองหลวงพ่อศรีอารย์

ประเพณีกวนกาละแม  เทศกาลวันสงกรานต์


วัดลำมหาเมฆ ต.บ่อเงิน อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


 

 

                    เชิญเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงแก้วรอบวัด
                      


 

ประชาสัมพันธ์งาน ผุกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561 
 

                                          ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป