Welcome to

                                วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2558

                                              


คณะกรรการ

วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

มีความยินดีขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็น

เจ้าภาพเททองหล่อ

"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

พระพุทธรูปปางลีลา สูง 9 เมตร 9 นิ้ว

หล่อวาระที่ 3

เนื่องด้วยคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปปางลีลาขนาดความสูง 9 เมตร 9 นิ้ว เนื้อโลหะ ประดิษฐานไว้

ณ วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

กำหนดงานดังนี้

วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม 2557

(ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6)

เวลา 15.39 น.พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์

ธัมจักกัปปวัตนสูตร

วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557 (ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6)เวลา 16.39 น.

พิธีเททองหล่อ"พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์"

ในการนี้ จำเป็นต้องใช้ทองเหลืองสำหรับเททองหล่อองค์พระใช้งบประมาณ 3.000.000 บาท(สามล้านบาท)ดังนั้น จึงขอเรียน

เชิญท่านร่วมบริจาคทรัพย์เป็นเจ้าภาพให้สำเร็จลุล่วง อันจะเป็นมหากุศลและยังเป็นประโยชน์แก่พระศาสนาสืบไป

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและผลบุญจากการร่วมเป็นเจ้าภาทองเหลืองในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความความสุขความเจริญ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ

ธนสารสมบัติ โดยทั่วกัน "สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนเราคือบุญ บุญเท่านั้นที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิต

คฌะกรรมการดำเนินงาน

พลเรือโทปราโมทย์ สังฆคุณ     ประธานกรรมการ

คุณอัญพัชร์ กวินวัฒนวิทย์        รองประธาน 


 
(Root) 2013228_84202.jpg

(Root) 2013228_84238.jpg

(Root) 2013228_84280.jpg

111111111111111111111111111111111


(Root) 2013228_84463.jpg

(Root) 2013228_84529.jpg

 
 

(Root) 2013228_84119.jpg

(Root) 2013228_84356.jpg

(Root) 2013228_84119.jpg

(Root) 2013228_84119.jpg

 
(Root) 2013228_84697.jpg  
(Root) 2013228_84746.jpg  
การเดินทางสะดวกถนนกำแพงแสน - พนมทวน เข้าทางเดียวกับวัดรางหมัน - ผ่านตลาดห้วยกระบอก - วิ่งไปประมาณ 10 กิโลเมตรก็ถึงวัด  


(Root) 2013228_84789.jpg(Root) 2013228_84314.jpg

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อบอกบุญมายังทุกท่านร่วมเททองหล่อ
"พระพุทธลีลา มหาชนอภิปูชนีย์"

การหล่อครั้งนี้เป็นการหล่อวาระที่ 3
 

วีดีโอชุดนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมเป็น

เจ้าภาพเททองหล่อ พระพุทธลีลามงคล มหาอภิปูชนีย์

วาระที่ 3 วันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2557
ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

โทร 086 - 1732527 


 

วีดิโอเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ปี 2557 


 
ขออำนาจแห่งมหากุศลที่ร่วมสร้าง พระพุทธลีลามงคล มหาชนอภิปูชนีย์ จงส่งผลให้ได้เกิดเป็นคนรูปงาม มีบุคลิกสง่าเป็นที่เคารพรักใคร่ของประชาชน และมีอิสริยยศ ยศถาบรรดาศักดิ์ มีบริวารมาก มีมงคลด้านโชคลาภร่ำรวยทรัพย์สมบัติเงินทอง ตลอดจนความสุขสถาพร ไม่เป็นโรควิกลวิกาล เป็นการชำระหนี้สงฆ์และหนี้เวรหนี้กรรมที่ให้เกิดผลมาก บุญที่ทำจะส่งผลทั้งในชาตินี้และทุกภพทุกชาติ เทอญ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเททองหล่อพระพุทธลีลามงคลมหาชนอภิปูชนีย์ วัดอ้ออีเขียว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี งานเริ่ม วันเสาร์ที่ 10 - 11 พฤษภาคม พ.ศ.2557 โทร 086 - 1732527.   

                                                           

                                                         

 

วีดิโอเชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทำบุญบูรณะปฏิสังขร

ถาวรวัตถุภายในวัด ซ่อมแซมอุโบสถ วิหาร หอระฆัง

ปรับพื้นที่ดินภายในวัด ให้คงสภาพดีเทื่อใช้ในกิจของ

สงฆ์และประชาชนร่วมกัน