Welcome to                            

                              พิธียิ่งใหญ่มากด้วยพุทธคุณ

                         เมตตามหานิยม ดีมากในขณะนี้ได้ที่                 

            วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

            ศาลา 9 ห้อง (ภายในพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม)

                                   และโบสถ์พระเจ้าตากสิน

                                      ร้านเซเว่นทั่วประเทศ

                         ดร.พระมหาขวัญ ถิรมโน     คณะ 7

                                    โทร 081 - 8299079

                    พระยอดธง เหรียญสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

                                   พระนางพญาผงกรุเก่า

                     อย่าลืม อย่าลืมบูชาไว้เป็นมงคลกับตัวเอง

                              รวมถึงครอบครัวกันให้ได้นะครับ

 

ขอเชิญบูชาสุดยอดวัตถุมงคล

ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน

บูชาวัตถุมงคลของดีจาก

วัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

มีมวลสารเก่ามากจาก 9 พระอารามหลวง

ผสมรวมอยู่ในวัตถุมงคลชุดนี้

มี

พระยอดธง มี เนื้อเงิน เนื้อนวโลหะแก่ทองคำ

 เนื้อสัมฤทธิ์แก่เงิน เนื้อทองระฆังเก่า

เหรียญสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี

เนื้อนวโลหะ เนื้ออัลป้ากา

เหรียญสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื้อทองฝาบาตร

พระนางพญา ผงกรุเก่า ชุด 3 องค์ ฝังตะกรุดทอง

ติดต่อได้ที่

ดร.พระมหาขวัญ ถิรมโน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม

ประธานดำเนินการจัดสร้าง 

คณะ 7

โทร 081 - 8299079 


(Root) 2011419_34837.jpg(Root) 2011419_34837.jpg


(Root) 2011419_34882.jpg

(Root) 2011419_35174.jpg

(Root) 2011419_35125.jpg

(Root) 2011419_35087.jpg

(Root) 2011419_35045.jpg


(Root) 2011419_34837.jpg

(Root) 2011419_34882.jpg

(Root) 2011419_34722.jpg

(Root) 2011419_34756.jpg


(Root) 2011419_34882.jpg

วัตถุมงคลที่ทางวัดอรุณราชวราราม 

ได้สร้างขึ้นมาในครั้งนี้มี  

1.พระยอดธง รุ่น 9 มหามงคล 

ชนวนมวลสารเก่า 9 พระอารามหลวง 

2.เหรียญสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี 

3.พระนางพญา ผงกรุงเก่า 

ขอเชิญบูชาสุดยอดวัตถุมงคลครั้งยิ่งใหญ่ 

ครั้งแรกของทางวัดมากไปด้วยมวลสารเก่า  

9 พระอารามหลวง มี 

   1.มวลสารวัดสระเกศ 

   2.มวลสารวัดบวรนิเวศวิหาร 

   3.มวลสารวัดสุทัศนเทพวราราม 

   4.มวลสารวัดระฆังโฆสิตาราม 

   5.มวลสารวัดอรุณราชวราราม 

   6.มวลสารวัดอินทรวิหาร 

   7.มวลสารวัดราชสิทธาราม 

   8.มวลสารวัดหนังวรวิหาร 

   9.มวลสารวัดอินทาราม 

อย่าลืมหาบูชากันให้ได้นะครับของดีจริงๆ 

ได้ทั้งบุญได้ทั้งวัตถุมงคลดี 

ติดต่อได้ที่วัดอรุรราชวราราม 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 

คณะ 7 ดร.พระมหาขวัญ ถิรมโน 

โทร 081 - 8299079 

วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสุดยอดวัตถุมงคลชนวนมวลสารเก่า 9 พระอารามหลวงเพื่อ 

1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว84 พรรษา 

2.เพื่อส่งเสริมการศึกษา 

พระภิกษุสามเณรเรียนธรรมวินัย 

3.เพื่อส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชน 

4.เพื่อส่งเสริมกิจกรรม 

ด้านสาธารณสงเคราะห์ทั่วไป  

***และที่สำคัญที่สุด  

วันที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. 

มีการประกอบพิธีมอบทุนการศึกษาที่ 

พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม

 http://www.suadmonnet.com

 

ขอเชิญบูชายอดวัตถุมงคล พิธีใหญ่มากด้วยพุทธคุณ เมตตามหานิยม มวลสารเก่า 9 พระอารามหลวง ได้ที่วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ดร.พระมหาขวัญ ถิรมโน โทร 081 - 8299079 คณะ 7  
สถานีวิทยุออนไลน์ khewsarika radio

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2558
สถานีวิทยุออนไลน์ http://bhantung.gagto.com

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป