วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2562

วัดสร่างโศก(วัดมอญ)ต.คลองด่าน อ.บางบ่อ จ.สมุุทรปราการ

วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2562


 44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444


 
444444444444444444444444444444444444444444444444444
 

ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2562
 

ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป