เปิดตำนานยอดวัตถุมงคล

ที่มากไปด้วยกฤษดาภินิหาร

ที่ระลึกการบูรณะพลับพลารับเสด็จบันดาลความเจริญก้าวหน้า

ร่มเย็นเป็นสุข

รุ่น บรมศุข

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาท จัดสร้าง

วัตถึุประสงค์

หาทุนบูรณะพลับพลารับเสด็จ รัชกาลที่ 5

ครบวาระ 108 ปี

ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญบูชาสั่งจองด่วน

ก่อนที่จะเป็นของดีหายากต่อไปในเบื้องหน้า

มหาพิธีพุทธาภิเษก

วัตถุมงคล รุ่น บรมศุข

วาระที่ 1 วันที่ 4 ธันวาคม 2557

เวลา 14.09 น.

วาระที่ 2 วันที่ 28 ธันวาคม 2557

เวลา 14.09 น.

เริ่มจุดเทียนชัย บริการภาวนาปลุกเสกจนถึงเที่ยงคืน

หลังจากนั้นทำพิธีอาบน้ำพระพุทธมนต์ จันทร์เพ็ญ

และในวันที่ 6 ธันวาคม 2557 เวลา 09.09 น.

พิธีสมโภชน์ วัตถุมงคลตั้งแต่เวลา 09.09-14.09 น.

จับสลากผู้สั่งจองลุ้นรับพระเนื้อทองคำ ในเวลา 15.09 น.

เสร็จพิธีรับวัตถุมงคลที่สั่งจองเป็นต้นไป
ประมวลภาพงานพิธีพุทธาภิเษก วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111