Welcome to wat kongtaplok ongkharak nakhonnayok


 วีดิโอประชาสัมพันธ์งานยกช่อฟ้า วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2561

วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


55555555555555555555555555555555555555555555
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ภาพชุดนี้ถ่ายวันที่ 5 มีนาคม 2558

เพื่อเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ

การเดินทางสะดวก ถนนองครักษ์-บางน้ำเปรี้ยว

 
 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 

 

   วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

เชิญชวนร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ

 
 
วีดิโอ เชิญร่วมทำบุญ สร้างอุโบสถ

วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ

อ.องครักษ์ จ.นครนายก

 

วีดิโอ                                               

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างอุโบสถ ปิดทองลูกนิมิต ณ วัดคลองเทพโลก ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ได้ทุกวัน สอบถามได้ที่ เจ้าอาวาสโทร 085-3989091. 082-4620456. การเดินทางสะดวก