Welcome to wat buengnamrak bangnumprieo chachoengsao 

วีดิโอ วัดบึงน้ำรักษ์ ต.บึงน้ำรักษ์

อ.บางวน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

ประชาสัมพันธ์งานบุญ

พิธียกฉัตรศาลาวิหารแก้ว

และพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่

ข้อมูลประกอบการเดินทาง

ทำบุญ

พิธียกฉัตรศาลาวิหารแก้ว

และพิธีสวดภาณยักษ์ใหญ่


                              
ประชาสัมพนธ์ งานผุกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559


                           

ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป