Welcome to lat pla khao

 

วีดิโอ

วัดลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ประการเดินทางไปทำบุญงาน

ปิดทองฝังลูกนิมิต ผูกพัทธสีมา และยกช่อฟ้า ปี 2559             

ประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิต 2559                          

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป