Welcome to

ที่พักสงฆ์ดอยแก้ว

หมู่ 8 ต.สมอโคน

อ.บ้านตาก จ.ตาก

โทร 083-624-5655.

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ

สร้างหลวงพ่อเปิดโชคเปิดลาภ

ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

เวลา 09.59 น.

ใช้งบประมาณในการสร้าง

150,000 บาท

ร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระเชียงแสนสิงห์หนึ่ง 45 องค์

เพื่อถวาย 45 วัด

ถวายในวัดสร้างพระหลวงพ่อเปิดโชคเปิดลาภ

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ร่วมเป็นเจ้าภาพองค์ละ 999 บาท


////////////////////////////////

 

เชิญผู้ใจบุญใจกุศลร่วมสร้าง

1.สร้างศาลาพญาเต่าเรือน

  - วิหารลอยฟ้า

  - เจดีย์จุฬามณีจำลอง

2.สร้างศาลาหลวงปู่แหวน หน้าตักกว้าง 2 เมตร

3.สร้างสระน้ำทองคำ

ตรงกลางมีพระพรหมทรงช้างเอราวัณ

    สวยที่สุดในโลก

4.สร้างศาลาพระพิฆเนศปางประทานพรองค์ใหญ่

    สวยที่สุดนโลกฝังเพชรทั้งองค์

 

วัตถุประสงค์


1.เพื่อสร้างวัดนี้ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

   เชิงท่องเที่ยวของโลก

2.เพื่อดูแลพระภิกษุที่ป่วย หรือสนใจเรียนแต่ขาดปัจจัย

3.แจกทุนการศึกษาเด็กนักเรียน เรียนดีแต่ฐานะไม่ดี

4.รับเลี้ยงผู้สูงวัย-วัยชรา

5.รับเลี้ยงเด็กกำพร้าพร้อมให้การศึกษา

 

หลวงปู่เป็นพระที่มีเมตตาสูงมีแต่ให้เพื่อต้องการ

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย ให้เป็นคนดีของสังคม

ทุกคนต้องช่วยกัน หลวงปู่ต้องการให้ทุกคนในสังคม

มีความสุขความสะบาย

หลวงปู่ให้ข้อคิดหลักธรรมดีมากท่านใดมีปัญหา

เชิญปรึกษาธรรมะกับหลวงปู่ได้

โทร 083-624-5655.
 

ประมวลภาพ

ข้อมูลการเดินทางไปทำบุญ

ที่พักสงฆ์ดอยแก้ว

หมู่ 8 ต.สมอโคน

อ.บ้านตาก จ.ตาก


 

ประชาสัมพันธ์งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559


                                 
 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป