Welcome to wat Bangmod Bangkok 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์

วัดบางมดโสธราราม แขวงบางมด

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

ข้อมูลวันที่ 13 กันยายน 2559

 

 

 

 

 

  
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112222222


 
ประมวลภาพภายในวัดบางมดโสธราราม
เชิญชวนผู้มีใจบุญใจกุศล
กราบไหว้บูชา
พระศรีรัตนตรัยแลสิ่งศักดิ์
ภายในวัด
พร้อมแนะนำเส้นทางการเดินทางไปทำบุญ
วัตถุประสงค์
ประชาสัมพันธ์งาน วัดบางมดโสธราราม
1.ทำพิธีพุทธาภิเษก(วาระ 3)
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15.39 น.
โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช วัดปากน้ำ
เป็นประธานจุดเทียนชัยและวางศิลาฤกษ์
พระศรีอริยเมตไตรย์องค์ยืนใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2.ร่วมทำบุญเป็นทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร
ที่เรียนนักธรรม
จึงได้บอกบุญมาให้สาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่าน
ได้ร่วมทำบุญนครั้งนี้
ติดต่อทำบุญได้ที่เจ้าอาวาส
โทร 098-964-5999
ขออำนาจคุณพระไตรรัตน์เป็นฉัตรแก้ว
จงผ่องแผ้วปรีเปรมเกษมศรี
ให้รวยทรัพย์นับทวี
สุขมากมีเกียรติยศปรากฏไกร
มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ
ลาภอนันต์คนยกย่องสุขผ่องใส
พบพระธรรมล้ำเลิศประเสริฐใจ
ขอห้ได้พบนิพพานสำราญเทอญ....         
 
จงทำบุญตามกำลังท่านได้บุญ
อย่าทำบุญให้เราเดือดร้อน ครอบครัวเดือดร้อน
อย่าทำบุญเอาหน้า อย่าทำบุญเพื่อสร้างภาพ สร้างชื่อเสียง
ท่านจะไม่ได้บุญประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

  

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป