Welcome to watkaodin bangpakong chacangcao

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111


 

วีดิโอ ประสัมพันธ์ งานทอดกฐินสามัคคี

วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 28 ตุลาคม 2561
วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ร่วมงานประเพณีนมัสการพระธาตุเจดีย์ 14-21กุมภาพันธ์ 2561ประมวลภาพภาพวีัดเขาดิน ต.เขาดิิิิิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 14-21 กุมภาพันธ์ 25614444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมพิธีสวดนพเคราะห์

และพิธีสวดมนต์ข้ามปี บวชชีพราหมณ์ ปฏิบัติธรรม

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึง 2 มกราคม 2561

วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เชิญชมลิเกดังแห่งยุคทุกคืนประชาสัมพันธ์

งาวัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
วีดิโอ ประชาสัมพันธ์

วัดเขาดิน ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

งานเททองหล่พระอุปคุต หลอมหล่เทียน 999 ต้น

สวดนพเคราะห์ ต่อชะตา แก้ปีชง

1-10 กรกฎาคม 2560

 

าพชุดนี้ถ่ายลงวันที่ึ 7 มิถุนายน 2560


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2560 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด
                                                        

 

 

 


 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป