Welcome to11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
 

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ วัตถุมงคลรุ่น 84 ปี พระมงคลรัตนมุนี เจ้าอาวาส

วัดราษฎร์บำรุง(หนองปลาดุก)ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา


ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559

 

 

 

 


   


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด