Welcome to wat koksamrong autong supanburiวีดิโอ ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่าน

ร่วมงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่

เชิญร่วมทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี

วัดโคกสำโรง ต.หนองโอ่ง

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

วัััันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ประชาสัมพันธ์งา่นผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560


 


 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป