Welcome to wat nong num khun 

วีดิโอ ประขาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2560

 
ประชาสัมพันธิ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิค ปี 2560

 

 

 

 

   

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด