Welcome toวีดิโอ วัดหนองโคพรหมนิมิตร อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

เชิญชวนสาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่าน

ร่วมทำบุญเททองหล่อพระ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง


 
วัดหนองโคพรหมนิมิตร อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ขอสาธุชนผู้มีใจบุญทุกท่านร่วมเททองหล่อพระณ พิธีมณฑลท้องสนามหลวงวันที่ 28 พฤษภาคม 2559


ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต  2560


 

 


  

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด