ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
55555555555555555555555555555555555555555555555555555

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560
ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป