Welcome to wat maisupaditaram nakonchaisi nakonpatom
วีดิโอ วัดใหม่สุปดิษฐาราม ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

เชิญร่วมทำบุญฉลองวิหารพระสิวลี

วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2559

 

ประชาสัมพันธ์

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2560


 
ขอเชิญร่วมฉลองวิหารพระสิวลี ฉลองรูปเหมือนพระพี่นางสุพรรณกัลยา พิธีกวนข้าวทิพย์ หล่อเทียนมั่งมีศรีสุข ถวายผ้าอาบน้ำฝน เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา พุทธาภิเษกเหรียญเทพทันใจ พระสิวลีรุ่น 1 แจกงานกฐิน เททองหล่อหลวงพ่อโสธร เททองหล่อพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมปางนั่งประทานพรหน้าตัก 32 นิ้ว ณ วัดใหม่สุปดิษฐาราม อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันที่ 17-18-19-20 กรกฎาคม 2559 การเดินทางสะดวก

 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด