Welcome to wat samholom saupanburi


ประชาสัมพันธ์ งานทอดกฐินสามัคคี ปี 2559

วัดสมอลม ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

 
 

 

 


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2560

 

 


 


 

 


 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป 

 
ประชาสัมพันธ์ข่าวงานวัดทั่วไป