Welcome to wat h

 

 

วีดิโอ

ประชาสัมพันธ์

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดห้วยหมู ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี

 


 


 55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2560
 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด