Welcome to

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์

วัดเจริญธรรมาราม(วัดศูนย์)

ถนนสายไหม ซอย 7

เขตสายไหม กรุงเทพฯ

 

 

ปะชาสัมพันธ์

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2560


 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด
                                                        
 

 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป