ข้อมูลงานวัด

            ผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561

                               ทั่วประเทศไทยขอเชิญร่วมทำบุญให้กับตัวท่านเอง

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

จากคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อนท่านเล่าว่า

การทำบุญทุกอย่างดีหมดในศาสนา

ผู้ที่ได้ร่วมสร้างอุโบสถและปิดทองฝังลูกนิมิต

ในชีวิตได้เก้าวัดถือว่าดีที่สุดแต่คนรุ่นใหม่

ในปัจจุบันบอกว่าต้องปิดให้ได้เก้าวัด

ในวันเดียวกันจะดีมากมากก็เป็น

ความเชื่อของแต่ละยุคแต่ถ้าท่านมี

โอกาสไปทำบุญ เพราะวัดที่

ปิดทองฝังลูกนิมิตนั้นประมาณ

หนึ่งร้อยปี ถึงจะได้สร้างขึ้นใหม่

แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรม

การทำบุญขอให้ทุกๆท่านจงนึกเสมอว่า

ทำบุญเพื่อความสุขกายสุขใจท่านจะได้บุญมากๆ

แต่ถ้าท่านทำบุญเอาหน้า ทำบุญเพื่ออวดคนอื่น หรือ

ทำบุญเพื่อให้สื่อลงชมตัวเองอันนี้ท่านว่าได้บุญน้อย

หรือแทบจะไม่ได้บุญ ฉะนั้นจงทำบุญ

ตามกำลังทรัพย์ตามกำลังศรัทธา

ท่านจะได้บุญขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่าน

จงมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนทุกท่านเทอญ

Welcome to pittong 2559-2560
 
5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555
55555555555555555555555555555555555555555555555555555555


55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


88888888888888888888888888888888888888888

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
222222222222222222222222222222222222222222


55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


 

 

ทุกท่านที่ได้เข้ามาในเวปไซค์

www.khewsarika.com

มีงานบุญที่ทุกท่านในศาสนาพุทธได้สืบทอดต่อกันมานาน

และคนไทยเป็นคนชอบทำบุญ ผมจึงได้มาบอกบุญกับทุกท่าน

และยังมีวัดอีกเป็นจำนวนมาก ที่ผมจะนำมาลงให้ท่านได้ไปทำบุญ

 สิ่งที่ผมขอบอก ขอเตือนทุกท่านด้วยนะครับว่า จงตั้งใจทำบุญ 
จงพร้อมในการทำบุญ จงทำบุญตามกำลังทรัพย์และศรัทธาท่านจะได้บุญ
อย่า อย่า ทำบุญเอาหน้า อย่าทำบุญเพื่อสร้างชื่อเสียง อย่ากู้เงินมาทำบุญ

อย่ายืมเงินเขามาทำบุญ อย่างมงายทำบุญ
ถ้าท่านทำท่านจะไม่ได้บุญจะทำให้ทุกข์ทางกายและใ

ขอ อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่

ความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและสรรพอันตราย มีอายุยิ่งยืนนาน

วรรณะผิวพรรณผ่องใส ร่างกายแข็งแรง มีกำลังดุจพญาคชสาร

เจริญในปฏิภาณ ธนสารสมบัติ พิพัฒธมงคลสมบูรณ์พูลผลตลอดสิ้นกาลนาน ฯ

 


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561


 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด