WELCOME WAT PONGPHRANIN  U-TONG SUPANBURI


วีดิโอประชาสัมพันธ์

วัดโป่งพรานอินทร์ หมู่ที่ 14 ต

.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

งานทอดผ้าป่าสามัคคี

เพื่อสมทบทุนสร้างฐานพระสังกัจจายน์

องค์ใหญ่ในโลก

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560

 

  

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561

 

 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด