Welcome to watkating kaokidchagod jantaburi


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์

วัดกะทิง อ.เขาคิฌชกูฎ จ.จันทบุรี 5 กมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2562

วัดกะทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฎ จ.จันทบุรี ขอเชิญสาธุชนผู้มีใจบุญใจกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างมณฑปเก็บสรีระ หลวงพ่อเขียน ขนฺธสโร ติดต่อทำบุญได้ที่ 087-137-8203.


  2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222

วีดิโอ วัดกะทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

เชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างมณฑปเก็บสรีระสังขาร

พระครูธรรมสรคุณ(ท่านพ่อเขียน ขนฺธสโร)ตามแต่ศรัทธา111111111111111111111111111111111111111111111งชุ

ภาพถ่าย วัดกะทิง ต.พลวง อ.เขาคิชฌกู จ.จันทบุรี

ชุดนี้ให้ศึกษาข้อมูลการทำบุญที่ัวัดกะทิง

และข้อมูล การเดินทางไปทำบุญบนยอดเขาคิชฌกูฏ

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555

ประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2560


    


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด