Welcome to wat chang phetchaburi

222222222222222222222222222222222222222222222222222222ประชาสัมพันธ์

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดช้าง ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2561

การเดินทางสะดวก

 

ประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561
     


 

 
ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป

บอกบุญร่วมสร้างอุโบสถ สร้างหอระฆัง ซื้อที่ดินถวายวัด

หล่อพระ สร้างกำแพงแก้ว สร้างศาลาปฏิบัติธรรม