Welcome to wat nongroung tayang phatchaburi

วีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดหนองโรง ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 2561

 

 

 

 


111111111111111111111111111111111111111155555555555555555555555555555555555555555555555555555555
222222222222222222222222222222222222222


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111
333333333333333333333333333333333333333333333333
ประชาสัมพันธ์ งานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561


    

 ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด