Welcome to wat doihinpoun papoutabat saraburiวีดิโอ ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดดอยหินปูน หมู่ 13 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรีประชาสัมพันธ์

งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2561


 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด