คนไทยชอบทำบุญ

 

ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ666666666666666666666666666666666666666666666666