Welcome to wat hatngiw chaiyok khanchanaburi


วีดิโอประชาสัมพันธ์ งานผูกพัืืืืืืืืืืืืืืทธสีมาปิดทองฝังลูกนิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมิต

วัดหาดงิ้ว ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ถนนสายไทรโยค-ทองผาภูมิ ก.ม. ที่ 144

งานเริ่มวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2561

จองมีดตัดหวายเล่มละ 5,000 บาท

ได้ที่เจ้าอาวาส 085-291-6875.

จองร้านค้า โทร 098-525-8927.

ตัดหวายลูกนิมิต วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

มีมหรสพชมฟรีตลอดงาน


 


ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2561
 

 

 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด