Welcome to wat nongrong  tamaka kanchanaburiวีดิโอ ประชาสัมพันธ์  

วัดหนองโรง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

งานทอกฐินสามัคคี เททองหล่อพระ งานลอยกระทง

ป5ะมวลภาพ วัดหนองโรง ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

งานทอดกฐินสามัคคี-เททองหล่อพระปางประทานพร-งานลอยกระทง

วันที่ 2-3 พฤศจิิกายน 2560


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมต 2561
ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป สร้างศาลาการเปรียญ สร้างหอระฆัง

สร้างอุโบสถ บูรณะปฏิสังขรถาวรวัตถุอุปกรณ์ ภายในวัด