Welcome to Wat Ban khao kad Nadi pachinburiวีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต

วัดบ้านเขาขาด ต.แก่งดินสอง อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ถนน กบินทร์บุรี-อ.นาดี

วันที่ 9-18 กุมภาพันธ์ 2561

การเดินทางสะดวก
ประมวลภาพการเดินทางไปทำบุญ 

วัดบ้านเขาขาด ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรีประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2561
 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป