Welcome to wat prachabamrung bang num priao chachangsao


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี2561


วัดประชาบำรุง(หลวงพ่อเล้ง) ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ย จ.ปราจีนบุรี


การเดินทางสะดวก ถนนสายฉะเชิงเทรา-องครักษ์ 

ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตปี 2561 


ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป