Welcome to klongluek songtam khampangpat


วีดิโอ ประชาสัมพันธ์ งานทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างกำแพงแก้วรอบอุโบสถ

วัดคลองลึกสามัคคีธรรม ม.5 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

ภาพวัดคลองลึกสามัคคีธรรม


ประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 2561
ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป