Welcome to wat PutTakanJanamuni Kanchanaburi


วีดิโอประชาสัมพันธ์

วัดพุทธกาญจนมุนี ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างศาลารับสังฆทานหลวงพ่อหยกขาวมหาลาภ

กองละ 1999 บาท

วันที่ 15 เมษายน 2561


 

55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555


 

 วีดิโอ ประชสัมพันธ์งานสมโภช หลวงพ่อหยกขาวมหาลาภ

วัดพุทธกาญจนบุนี(วัดวังปลาหมู) ต.หนองหญ้า

อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

 

ประมวลภาพภายในบริเวณ

วัดพุทธกาญจนมุนี(วัดวังปลาหมู) ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรีประชาสัมพันธ์ งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต 25641
ประชาสัมพันธ์ งานวัดทั่วไป